Архангай-100 Ногоон төгөл

“Архангай-100 Ногоон төгөл”-д тарьсан модод 75 орчим хувийн амьдралттай байна. Тарьсан модоо эргэж арчилж буй ААН, иргэд та бүхэндээ баярлалаа.

Усалгаа, арчилгааг байнга зохион байгуулж байгааг та бүхэндээ дуулгахад таатай байна.