Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Хэлтсийн чиг үүрэг

 1. Нутгийн захиргааны байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох талаар аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын зүгээс хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал боловсруулах, хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх,
 2. Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, тайлагнах,
 3. Нутгийн захиргааны байгууллагад төрийн албаны стандартыг мөрдүүлэх,
 4. Хүний нөөцийн бодлогыг төлөвлөж төрийн албаны сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах,
 5. Монгол Улсын цол хүртээх, одон медалиар шагнуулах ажлыг зохион байгуулах,
 6. Нутгийн захиргааны байгууллагуудын иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг ил тод, шуурхай болгох,
 7. Иргэдийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд хяналт тавих, мэдээ тайлан гаргах, судалгаа, шинжилгээ хийх,
 8. Нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын мэргэшлийн түвшинг дээшлүүлэх, сургалт зохион байгуулах,
 9. Харилцан ялгаатай чиг үүрэг бүхий олон төрлийн төрийн байгууллагуудын зохион байгуулалтуудыг сайжруулах, үйл ажиллагааны зардлыг бууруулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, хэрэглэгчдэд хүргэж буй үйлчилгээг ил тод, түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй, хүнд сурталгүй, иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээг хөгжүүлэх,
 10. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв, операторуудын үйл ажиллагааг тогтмол арга зүйгээр хангах, хяналт тавих,
 11. Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг тооцох, мэдээлэх,
 12. Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дотоод үйл ажиллагаанд орчин үеийн мэдээллийн технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх,
 13. Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын бичиг хэргийн үйл ажиллагааг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж, хяналт тавих, байгууллагын архивыг нөхөн бүрдүүлэх,
 14. Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын санхүү, бүртгэлийн үйл ажиллагаа явуулах, батлагдсан төсвийг хуваарийн дагуу өр, авлага үүсгэлгүй ажиллаж, төсвийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх.
Овог нэрАлбан тушаалАлбаны утасӨрөөний дугаар
1Ш.ГомбодоржХэлтсийн дарга7033-2636216
2Ц.ПүрэвдоржХүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 210
3Н.Сүлд-ЭрдэнэХууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн7033-2188209
4Б.ШинэтөрМэдээллийн технологийн мэргэжилтэн7033-1111109
5Г.ЛхазүнмааГадаад харилцаа, төсөл хөтөлбөр, шагнал хариуцсан мэргэжилтэн 210
6Ш.НарангаравТөрийн үйлчилгээ, мэдээллийн төв хариуцсан ажилтан7033-1111109
7М.ОюунцэцэгАрхив, бичиг хэргийн эрхлэгч7033-3037218
8Ш.Мөнхтөр,
Э.Оюунчулуун
Архив, бичиг хэргийн ажилтан 219
9А.МөнхзулНягтлан бодогч7033-2767 
10Ц.АнхманлайЗасаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгч 225
11Б.Аравзэд-ИндраЗасаг даргын туслах7033-3208202