Товч

Мэдээлэл хариуцагч болон захиалагч байгууллагын хүсэлтээр холбогдох этгээдийг худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангасан тухай мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоосоор орж үзнэ үү. https://user.tender.gov.mn/mn/plan/index?year=2023&selGovernorId=133&selClientId=1484304364675&get=1&fbclid=IwAR0uwX4jrqVk8abIOd4UxOvqgYJgYl_D7rPJ0M72aU__-qWaT5QqEQ9Hkvw 2. Аймгийн нэгдсэн хогийн цэгийн тохижилт 3. Бүдүүн гичгэний голд гүүр барих (Хангай сум Баян-УУл баг) 4. Сумын төвийг үерээс хамгаалах далан (Өндөр-Улаан сум) 5. Сургуулийн засвар (Өндөр-Улаан сум) 6. Тамир кино театрын засвар 7. Хот тохижилт, үйлчилгээний газарт ковш худалдаж авах 8. Гудамж талбай, орон сууцны…

Үргэлжлүүлэх