Төрийн албаны зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

№ Салбар зөвлөл Овог нэр Албан тушаал Утасны дугаар Цахим хаяг 1 Даргын үүргийг гүйцэтгэгч Шагдарсүрэн Гомбодорж Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн дарга 99330004 88334411 gombodorj4411@gmail.com 2 Гишүүн Жигдэн Эрдэнэтуяа Төрийн албаны зөвлөлийн Архангай аймаг дахь салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 9905062192060621 erdenetuya@arkhangai.gov.mn 3 Гишүүн Түгжчамба Байгалмаа Архангай аймаг дахьТөрийн Аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор 99441900 baigalmaat@audit.gov.mn…

Үргэлжлүүлэх