Товч

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга ШАГДАРСҮРЭНГИЙН ГОМБОДОРЖ

Цагаан гэрүүд овогт Шагдарсүрэнгийн Гомбодорж нь 1974 онд Архангай аймгийн Эрдэнэбулган суманд төрсөн. БОЛОВСРОЛ: АЖЛЫН ТУРШЛАГА 2016 оноос Архангай аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн даргаар тус тус ажиллаж байгаад 2024 оны 3 сараас аймгийн Засаг даргын тамгын газрын даргаар томилогдон ажиллаж байна.

Үргэлжлүүлэх