Товч

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

Чиг үүрэг

 1. Аймгийн урт болон дунд хугацааны болон жилийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд санал өгөх, жил бүрийн төсвийн төсөл боловсруулах, нэгтгэх, дүн шинжилгээ хийнэ.
 2. Санхүү, төсөв, төрийн сангийн төлбөр тооцооны үйл ажиллагааг зохион байгуулж төсвийн зарцуулалтанд хяналт тавьж тайлагнана.
 3. Аж ахуйн нэгж , төсөвт байгууллагуудын тайлан тэнцлийг хянаж хүлээн авч аймгийн нэгдсэн тайлан гаргаж холбогдох байгууллагад тогтоосон хугацаанд хүргүүлнэ.
 4. Орон нутгийн эдийн засаг санхүү, төсөв, төрийн сангийн бодлого, зохицуулалт, мэргэжлийн арга зүйгээр хангана.
 5. Сар, улирлын төсвийн хуваарийн дагуу санхүүжилтийг төрийн сангийн дансаар дамжуулан санхүүжүүлнэ.
 6. Аймгийн татварын орлогын бааз суурийг бэхжүүлэх, хамрах хүрээг өргөтгөх, эдийн засгийн бие даасан байдлыг хангахад чиглэсэн судалгаа, санал дүгнэлт гаргана.
 7. Татварын орлогын төлөвлөлт, татвар хураалтын ажлыг зохицуулан зохион байгуулна.
 8. Аж ахуйн нэгж, төсөвт байгууллагын анхан шатны болон нятлан бодох, төрийн сангийн бүртгэлийг хөтлүүлж, мэргэжил арга удирдлагаар хангана.
 9. Төлбөр тооцоог төрийн сангийн нэгдсэн дансаар дамжуулан гүйцэтгэж, үйлчлүүлэгч нарт банк, санхүүгийн хосолсон үйлчилгээ үзүүлнэ.
 10. Санхүү, бүртгэл тооцооны ажилтан нарыг сургах, мэргэшүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хэрэглэгчдийг мэдээ, мэдээллээр хангаж, ил тод байдлаар ажиллана.
 11. Санхүү, төсвийн асуудлаар ААН, төсөвт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг хянан үзэж судалж шийдвэрлэнэ.
 12. Орон нутгийн санхүү, эдийн засаг, төсөв, төрийн сангийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж санхүү, эдийн засгийн чиглэлээр үнэлэлт дүгнэлт өгөх, явц үр дүнд хяналт шинжилгээ хийж, бодлогын удирдамжаар хангана.
 13. Аймгийн Аудитын газар, Санхүүгийн хяналт, аудитын алба, Татварын хэлтэс, Статистикийн хэлтэс, Орон нутгийн өмчийн газар, бусад агентлагуудтай ажлаа уялдуулан зохицуулж ажиллана.
 14. Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг уүргийг гүйцэтгэнэ.

БҮТЭЦ

Овог нэрАлбан тушаалАлбаны утасӨрөөний дугаар
1Ж.МөнхбатХэлтсийн дарга7033-3320212
2Ц.БатцэцэгТөсвийн ерөнхий нягтлан бодогч7033-3314101
3С.ХуулайНягтлан бодох бүртгэлийн  ахлах  мэргэжилтэн7033-3311213
4 М.МөнхжаргалТөсвийн орлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн7033-2431107
5Б.ЭрдэнэжаргалТөсвийн зарлага хариуцсан мэргэжилтэн
6Д.Цэнд-ОчирТөлбөр тооцооны мэргэжилтэн 102

Хариулт үлдээнэ үү

Таны имэйл хаягийг нийтлэхгүй. Шаардлагатай талбаруудыг * гэж тэмдэглэсэн