ШИЛДЭГ МЕНЕЖМЕНТТЭЙ СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ ШАЛГАРУУЛНА

ШИЛДЭГ МЕНЕЖМЕНТТЭЙ СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ ШАЛГАРУУЛНА

✅Аймгийн Засаг даргын санаачилгаар Боловсролын салбарын шилдэг менежменттэй сургууль, цэцэрлэг шалгаруулах болзолт уралдааныг аймгийн нийт ЕБС, хүүхдийн цэцэрлэгүүдийн дунд зарлаж байна.

☝Шилдэг менежменттэй байгууллага шалгаруулахдаа:

📌Шинэ арга зүй, менежментийг хичээл, сургалтын үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн

📌Хүүхдийн хөгжил хамгааллыг сайжруулж, бүтээлчээр арга хэмжээ нэвтрүүлсэн,

📌Суралцагчдын оролцоог дэмжсэн, тэдний хүсэл сонирхолд нийцсэн клуб, дугуйлан, секцийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, 75-аас доошгүй хувийг дээрх үйл ажиллагаанд хамруулсан байх

📌Багш, албан хаагчдыг мэргэжил дээшлүүлэх сургалтуудад бүрэн хамруулах гэх мэт шалгуур үзүүлэлтийн дагуу хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан, бүрдүүлсэн материалаа 5сарын 1-ний дотор аймгийн БШУГ-т ирүүлсэн байхыг анхааруулж байна.

☎Лавлах утас: 99184993, 88001942