Товч

ШИЛДЭГ МЕНЕЖМЕНТТЭЙ СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ ШАЛГАРУУЛНА

ШИЛДЭГ МЕНЕЖМЕНТТЭЙ СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ ШАЛГАРУУЛНА Аймгийн Засаг даргын санаачилгаар Боловсролын салбарын шилдэг менежменттэй сургууль, цэцэрлэг шалгаруулах болзолт уралдааныг аймгийн нийт ЕБС, хүүхдийн цэцэрлэгүүдийн дунд зарлаж байна. Шилдэг менежменттэй байгууллага шалгаруулахдаа: Шинэ арга зүй, менежментийг хичээл, сургалтын үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн Хүүхдийн хөгжил хамгааллыг сайжруулж, бүтээлчээр арга хэмжээ нэвтрүүлсэн, Суралцагчдын оролцоог дэмжсэн, тэдний хүсэл сонирхолд нийцсэн клуб,…

Үргэлжлүүлэх

Тариф батлах тухай

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ИХТАМИР СУМЫН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТАРИФЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА. Эрчим хүчний тухай Монгол улсын хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3.3 дах хэсэг, Захиргааны ерөнхий хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.2 дахь хэсгийг тус тус  үндэслэн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлөөс БАТЛАХ нь: 1. “Галтзүрх” ХХК-ны дулаан түгээх сүлжээнд холбогдсон Ихтамир сумын хэрэглэгчдэд…

Үргэлжлүүлэх