Товч

Төрийн албаны зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

№ Салбар зөвлөл Овог нэр Албан тушаал Утасны дугаар Цахим хаяг 1 Даргын үүргийг гүйцэтгэгч Шагдарсүрэн Гомбодорж Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн дарга 99330004 88334411 gombodorj4411@gmail.com 2 Гишүүн Жигдэн Эрдэнэтуяа Төрийн албаны зөвлөлийн Архангай аймаг дахь салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 9905062192060621 erdenetuya@arkhangai.gov.mn 3 Гишүүн Түгжчамба Байгалмаа Архангай аймаг дахьТөрийн Аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор 99441900 baigalmaat@audit.gov.mn…

Үргэлжлүүлэх

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн шинжүүлэх сэлгэн ажиллуулах тухай зар

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэг, Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.2 дахь хэсэгт тус тус заасны дагуу төрийн жинхэнэ албан хаагч төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллах боломжийг хангах зорилгоор төрийн…

Үргэлжлүүлэх