Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга ДАШНЯМЫН АЛТАНГЭРЭЛ

Дашнямын Алтангэрэл нь 1973 онд Архангай аймгийн Чулуут суманд төрсөн.

БОЛОВСРОЛ:

 • 1991 онд Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сумын 10 жилийн сургууль,
 • 1998 онд Монгол Улсын Их Сургуулийг химич-химийн багш мэргэжлээр,
 • 2001 онд Монгол Улсын Их Сургуулийг химийн ухааны магистраар,
 • 2007 онд Удирдлагын Академийг Нутгийн удирдлагын менежерээр тус тус төгссөн.
 • 2017 онд Боловсролын Удирдлагын Доктор (Ph.D)-ын зэргийг хамгаалсан.

АЖЛЫН ТУРШЛАГА

 • Архангай аймгийн Чулуут сумын дунд сургуульд хими-биологийн багш,
 • Архангай аймгийн Чулуут сумын дунд сургуулийн захирал,
 • Архангай аймгийн Боловсрол, соёлын газрын Байгалийн ухааны сургалт хариуцсан арга зүйч, ахлах мэргэжилтэн
 • Архангай аймгийн Боловсрол, соёлын газрын дарга
 • Архангай аймгийн Боловсрол, газрын Хими-биологийн сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 • БШУЯ-ны харьяа Боловсролын хүрээлэнд Багшийн хөгжлийн судалгааны секторын эрхлэгч
 • БШУЯ-ны Боловсролын хүрээлэнд сурах бичиг, сургалтын орчны судалгааны секторын эрхлэгч
 • Архангай аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газарт байгалийн ухааны сургалт хариуцсан мэргэжилтэн
 • Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын Лаборатори 1 дүгээр сургуулийн захирал
 • Архангай аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Захиргаа, Санхүүгийн хэлтсийн дарга
 • Архангай аймгийн Боловсрол, Шинжлэх ухааны газрын Сургалт, арга зүйн хэлтсийн даргаар тус тус ажиллаж байсан.