”Ажилдаа хандах хандлага” сэдэвт сургалт

Аймгийн засаг даргын тамгын газрын Нийтлэг үйлчилгээний газрын алба хаагчдад Насан туршийн суралцахуйн төвөөс ”Ажилдаа хандах хандлага” сэдвээр багш Б.Ганчимэг сургалт зохион байгуулж байна. ЗДТГ-ын зүгээс цаашид үе шаттай сургалтуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

Үргэлжлүүлэх

Албан тушаалын тодорхойлолт

№  Албаны тушаалтны овог нэр Албаны харилцах утасны дугаар Албаны цахим шуудангийн хаяг Албан тушаал     Дарга 1  Б.Санжмятав     АЗ-ын орлогч Татах 2  Д.Алтангэрэл     ЗДТГ-ын дарга Татах 3  Ш.Гомбодорж  7033-2636216   ТЗУХ дарга Татах 4  Б.Наранчимэг  7033-2705   ХЭЗХ дарга Татах 5  А.Батболд  7033-2074   ХБТХОХ дарга Татах 6  Ж.Мөнхбат…

Үргэлжлүүлэх