Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр боловсруулах хэлэлцүүлэг амжилттай хийгдэж байна

авлига  “Монгол улсад Үндэсний шударга ёсны тогтолцоог бэхжүүлэх, авлигатай тэмцэх” үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулан орон даяар хэлэлцүүлэх ажил эхэлсэнтэй уялдан манай аймагт 11 дүгээр сарын 20-нд иргэдийн дунд хэлэлцүүлэг, 21-нд хэлтэс, агентлаг, сургууль цэцэрлэгийн удирдлагуудад хийх сургалтыг аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтэс удирдан явууллаа.

Архангай аймгийн Иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн анхдугаар зөвлөгөөн боллоо.

11111ИТХ-ын ажлын алба санаачлан ИТХ-ын төлөөлөгчдөд аймгийн хэлтэс агентлагуудын 2013 оны ажлын тайлан, цаг үеийн мэдээллийг хүргэх уулзалт зөвлөгөөн болон спортын арга хэмжээг амжилттай зохион байгууллаа.

Архангай аймгийн Хүүхдийн номын сан