Товч

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн шинжүүлэх сэлгэн ажиллуулах тухай зар

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэг, Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.2 дахь хэсэгт тус тус заасны дагуу төрийн жинхэнэ албан хаагч төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллах боломжийг хангах зорилгоор төрийн…

Үргэлжлүүлэх

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга ШАГДАРСҮРЭНГИЙН ГОМБОДОРЖ

Цагаан гэрүүд овогт Шагдарсүрэнгийн Гомбодорж нь 1974 онд Архангай аймгийн Эрдэнэбулган суманд төрсөн. БОЛОВСРОЛ: АЖЛЫН ТУРШЛАГА 2016 оноос Архангай аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн даргаар тус тус ажиллаж байгаад 2024 оны 3 сараас аймгийн Засаг даргын тамгын газрын даргаар томилогдон ажиллаж байна.

Үргэлжлүүлэх