Тусгай зөвшөөрөл


 Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг:

2.1. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн албан бичигт /эрхлэх үйлчилгээний төрөл, оноосон нэр, байршил, хаяг, харилцах утас, факс, цахим хаяг зэргийг тодорхой бичих/ эзэн, эзэмшигчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

2.2. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11 дүгээр хэсгийн 11.1 дэх хэсэгт заасан баримт бичиг /үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, эд хөрөнгөө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар/

2.3. Худалдаа үйлчилгээ эрхлэх газар нь дотоод худалдаа, хүнсний асуудал эрхэлсэн байгууллагаас тогтоосон болон Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсээс стандартад заагдсан шаардлагыг хангасан тухай /тохирлын гэрчилгээ/ байна.

2.4. Цагдаагийн газрын тодорхойлолт /сумын хэсгийн төлөөлөгчийн тодорхойлолт санал дүгнэлт/

2.5. Татварын хэлтсийн тодорхойлолт /сумын татварын байцаагчийн тодорхойлолт/

2.6. Сумын Засаг даргын тодорхойлолт

Судалгаа 2021 он

Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр

Эзний овог нэр

Аж ахуйн нэгжийн регистрийн дугаар

Үйлчилгээний төрөл

тусгай зөвшөөрөлтэй худалдаа үйлчилгээ явуулж байгаа газрууд

Тусгай зөвшөөрөл олгосон /он.сар.өдөр/

захирамжийн дугаар

хаяг байршил

 

 

 

 

 

өндөр агууламжтай

сул агууламтай

 

 

 

 

 

 

 

 

худалдах

үйлчлэх

худалдах

үйлчлэх

 

 

 

Их тамир сум

1

“Амин учрал” ХХК

У.Оюундэлгэр

 

“Дэлгэрэх-1” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

2

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Ө.Пүрэвмягмар

 

“Алтанхундага” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

3

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Г.Баттогтох

 

“Увс нуур” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

4

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Н.Пүрэвсүрэн

 

“Баянцагаан” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

5

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Ч.Шагдаржав

 

“Тайхар” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

 

 

Сумын төв

6

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Н.Бадарч

 

"Гурван мөнх" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Д.Нэргүй

 

“Бөх билэгт” зоогийн газар

 

*

 

 

2021.11.24

а/778

Сумын төв

Чулуут сум

1

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Д.Батмөнх

 

“Дэлгэрэх баян” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

2

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Ц.Ариунтуяа

 

“Бадрах-өндөр” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

3

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Б.Нямдорж

 

"Хишиг Ундрах" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

4

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Б.Олзбаяр

 

"Эх булаг" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

5

"Чулуут зэндмэнэ" ХХК

З.Мөнхбат

 

"Зэндмэнэ" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

6

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Р.Ган-очир

 

"Баянцагаан" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

7

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Д.Цэгмид

 

“Уранбаян” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.12.23

а/891

Сумын төв

Хангай сум

1

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Б.Бат-Эрдэнэ

 

"Овоот нуур" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

2

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

М.Цэнд-Аюуш

 

Намуун хангай

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

3

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Я.Бат-Эрдэнэ

 

"Буян-Арвижих" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Н.Нямбаяр

 

“Улам дэлгэрэх” хүнсний дэлгүүр

 

 

 

 

2021.11.24

а/778

Сумын төв

5

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Д.Эрдэнэтөгс

 

“Сондор” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

Сумын төв

6

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Д.Долгорсүрэн

 

“Тэсийн гол” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

Сумын төв

Тариат сум

1

Хорго ирээдүй ХХК

Н.Ганболд

 

“Их хорго” мини маркет

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

Сумын төв

2

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Б.Баттулга

 

“Чимэг” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

Сумын төв

3

“Хорго өргөө” ХХК

Г.Ганхуяг

 

“Хорго өргөө” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

5

“Хорго шанд” ХХК

М.Баянжаргал

 

“Хорго шанд” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

6

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Б.Бямбажаргал

 

“Боломж” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

7

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Л.Бат-Эрдэнэ

 

“Дэлгэр булаг” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Мөрөн баг

8

"Эрхэм чулуут" ХХК

Б.Сольхүү

 

"Тэрх-эрх" жуулчны бааз, зоогийн газар

 

*

 

 

2021.07.09

а/422

тэрхийн цагаан нуурын зүүн эрэг

9

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Л.Өлзийсайхан

 

"Мандал" мини маркет

*

 

 

 

2021.08.02

a/443

Сумын төв

10

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Б.Баттулга

 

"Улаанхад-2" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

11

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Ү.Отгондорж

 

"Ундрам" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

12

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Ц.Баянжаргал

 

"Хүслэн" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

13

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Д.Мөнхбат

 

"Хангай хишиг" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

14

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Г.Эрдэнэбат

 

"Ашид дэлгэрэх" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Э.Баасандорж

 

“Баялаг” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

Сумын төв

 

“Үзэсгэлэнт хорго” ХХК

Ү.Батдолгор

 

“Мөнх хорго-2” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

Сумын төв

 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Б.Давааням

 

“Оргил” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

Сумын төв

 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Ж.Цэрэнжаргал

 

“Баясгалан” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.12.23

а/891

Сумын төв

Хайрхан сум

1

“Хайрхан мөнхнаран” ХХК

Н.Наранцэцэг

 

“Мөнхнаран” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

Сумын төв

2

“ГНАЖИ” ХХК

Г.Ганзориг

 

“Булган хайрхан” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

Сумын төв

3

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Ж.Дамдиндорж

 

“Овоотхайрхан” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

Сумын төв

4

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Б.Өсөхбаяр

 

“Өгөөж хайрхан” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

Сумын төв

5

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Д.Сүрэнхорлоо

 

“Жаргалант хайрхан” баар

 

*

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

6

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Б.Насанжаргал

 

"Хаан сонголт" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

7

"Цогт Хайрхан ач" ХХК

Н.Энхтуяа

 

"Туяа" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

Сумын төв

8

"Дэлэн толгой" ХХК

Б.Сувдмаа

 

"Болор" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

Сумын төв

Өндөр-Улаан сум

 

“Баян голын өгөөж” ХХК

Ч.Энхбаатар

 

“Чандмань” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Д.Мөнхбат

 

“Дэлгэрэх” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

 

“Арын хангайн сор” ХХК

Д.Ганбагана

 

“Очир” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Т.Отгонсайхан

 

“Цагаанбулаг” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Л.Эрдэнэцогт

 

“ЭММА-5” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

 

“Арын хангай сор” ХХК

Д.Ганбагана

 

“Очир” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

 

 

Сумын төв

 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Ц.Саранцэцэг

 

"Азаргын гол" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

 

"Сансар -Ундрах" ХХК

Д.Натаарагчаа

 

"Сансар" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Ц.Тодгэрэл

 

"Баян тээл" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

Эрдэнэмандал сум

1

“Суварган цэнхэр мандал” ХХК

Ц.Айлтгүй

 

“Баянгол” мини маркет

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

2

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

П.Сүхбаатар

 

“Солонго” мини маркет

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

3

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Ч.Жаргалсайхан

 

“Таван цэн” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

4

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Ц.Пэрлээ

 

“Алтанбулаг” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

5

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Б.Бадамзаяа

 

“Ихэр унага” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

6

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Л.Бат-Эрдэнэ

 

“Наран холбоо” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

7

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

М.Ганчулуун

 

"Тахилга" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

8

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

О.Бадамханд

 

"Тусгалт хайрхан" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

9

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Ц.Янжинлхам

 

"Баянхангай" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

Сумын төв

10

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Г.Болорчимэг

 

"Хайлааст хайрхан" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

Сумын төв

Өлзийт сум

1

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Б.Жамсранжав

 

“Дулаан хан” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

Сумын төв

2

“Уран дөш саруул” ХХК

Д.Эрдэнэцэцэг

 

“Уран дөш” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

Сумын төв

3

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Х.Батжаргал

 

“Хадат” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

Өгийнуур сум

1

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

З.Соёл-Эрдэнэ

 

“Бо-со” мини маркет

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

2

“Орхон лхам” ХХК

Л.Алтангэрэл

 

“Орхон” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

3

“Оюу хатан хайрхан” ХХК

Р.Алтангэрэл

 

“Арвижих” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

4

"Өгийн нуурын хишиг" ХХК

С.Өлзийхишиг

 

"Өгий хишиг" жуулчны бааз, зоогийн газар

*

 

 

 

2021.07.09

а/422

Өгий баг нуурын эрэг

5

"Мөнх-Ундрах өгий" ХХК

Ц.Долгорсүрэн

 

"Өгий далай" жуулчны бааз, зоогийн газар

*

 

 

 

2021.07.09

а/422

Өгий баг нуурын эрэг

6

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Т.Ариунболд

 

"Оргил" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

7

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

И.Шонхор

 

"Баянбулаг" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

8

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

М.Баярсайхан

 

"Буянт-Өгий" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

Батцэнгэл сум

1

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Ц.Тогтуунбаатар

 

“Түмэн” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

Сумын төв

2

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Д.Самбуу

 

“Цац рашаант” хүнсний дэлгүүр/шинэ/

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

Сумын төв

 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Д.Наранхүү

 

"Цэнгэл" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

Сумын төв

3

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

П.Баттулга

 

“Баянхайрхан” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

4

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Д.Эрдэнэбилэг

 

“Цэгээн далай” хүнсний дэлгүүр /шинэ/

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

5

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

С.Товчин

 

"Хайрхан" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

6

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Д.Санжмятав

 

"Мөнгөн" Хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

Жаргалант сум

1

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

В.Дашдорж

 

“Баян-өндөр” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

Сумын төв

2

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Г.Лхагва

 

“Их Элгэт” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

Сумын төв

3

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Л.Ууганбаяр

 

“Алтаннутаг” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

Сумын төв

4

“Дулаахан норовлин” ХХК

Л.Доржжодов

 

“Малчин” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

Сумын төв

5

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Э.Энхтүвшин

 

“Энхжин” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

Сумын төв

6

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Д.Мөнхбат

 

“Номин” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

Сумын төв

 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Г.Бат-Эрдэнэ

 

“Ажраг” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Т.Мэндсайхан

 

“Тээл” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

 

“Дулаахан норовлин” ХХК

П.Болорцэцэг

 

“Малчин” баар

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Н.Цэрэннадмид

 

"Цаст хайрхан" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

Сумын төв

 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Н.Цэрэннадмид

 

“Бумт” зоогийн газар /шинэ/

 

 *

 

 

2021.11.24

а/778

Сумын төв

 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

А.Лувсанжамц

 

“Жаргалант төв” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.12.23

а/891

Сумын төв

Цэцэрлэг сум

1

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

С.Анхбаяр

 

“Оргих ундрах” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

Сумын төв

2

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Л.Мөнхбээжин

 

“Өгөөмөр” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

Сумын төв

3

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Л.Бямбасайхан

 

“Өгөөж” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

4

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Д.Дашням

 

“Таван оргил” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

5

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Т.Должинсүрэн

 

"Шинэ оргил" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

Сумын төв

Хотонт сум

1

“Артхан” ХХК

Л.Ариунзул

 

“Артхан” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

2

"Арцат улаан чулуу" ХХК

Э.Содномжамц

 

"Улаан чулуу" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

3

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Э.Мөнхшүр

 

"Хатант хас" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Т.Мөнхцэцэг

 

“Өөд Өргө-1” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

Сумын төв

 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Н.Мөнхзул

 

“Цагаан сүм” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

Сумын төв

 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Б.Гэрэлмаа

 

“Дэлгэрэх” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

Сумын төв

Хашаат сум

1

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Ж.Энхдалай

 

“Арвижих” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

Сумын төв

2

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Д.Оюун-Эрдэнэ

 

“Есөн-Эрдэнэ” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

Цэнхэр сум

1

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Э.Нямдаваа

 

“Аянчин” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

Сумын төв

2

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Б.Батцэцэг

 

“Элбэг” хүнсний дэлгүүр/ шинэ/

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

3

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Д.Моломжамц

 

“Арвижих орхон” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

4

"Дуут ресорт" ХХК

Д.Дашцэрэн

 

"Дуут" жуучны бааз, зоогийн газар

 

*

 

 

2021.07.09

а/422

Цэнхэр сумын Алтан-овоо баг Халуун ус

5

"Хонгор тур" ХХК

Л.Батсуурь

 

"Шивээт манхан" жуулчны бааз зоогийн газар

 

*

 

 

2021.07.09

а/422

Цэнхэр сумын Алтан-овоо баг Халуун ус

6

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

А.Бямбасүрэн

 

“Ундарга” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

Сумын төв

7

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Б.Дашбалбар

 

“Оргил” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

Сумын төв

Булган сум

1

“Буянбулган хайрхан” ХХК

Л.Удвал

 

“Бугат” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

Сумын төв

2

“Сувраганы дэвсэг” ХХК

С.Нямцэнд

 

“Ач зээ” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

 

"Булган мандах" ХХК

Ц.Амарсанаа

 

"Мандах" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Б.Энхбат

 

“Хишиг” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.12.23

а/891

Сумын төв

 

“Ар ургах нар” ХХК

М.Оюун

 

“Наран” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.12.23

а/891

Сумын төв

Төвшрүүлэх сум

1

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

М.Сайнжаргал

 

“Орхон” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

2

"Ар мөнгөн зүү" ХХК

Д.Чулуунхүү

 

"Номин" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

Сумын төв

3

"Хас солонго" ХХК

М.Хүрэлчулуун

 

"Соёмбо" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

Сумын төв

Цахир сум

1

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Ө.Алтанхуяг

 

“Сангийн далай-1” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

2

"Хутаг өндөр цахир" ХХК

Д.Чинбат

 

"Хутаг өндөр" мини маркет

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

3

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Д.Чингэс

 

"Хан-Уул" мини маркет

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

Сумын төв

Эрдэнэбулган сум

1

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Б.Жамъяншарав

 

“Нутгийн буян” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

4-р баг БТ 54-14тоот

2

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Т.Хажидмаа

 

“Булган хайрхан” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

4-р баг БТ 46-09тоот

3

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Б.Булганхангай

 

“Дөрвөн мөнх” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

2-р баг АЦ 06-26тоот

4

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Б.Нэмэхжаргал

 

“Цагаан чулуут” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

7-р баг Тамир хороолол 13-1319тоот

5

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Т.Батцэцэг

 

“Цэнхэр буян” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

5-р баг НБ 11-02тоот

6

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Д.Баатарцогт

 

“Хангай-2” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

2-р баг 49-р байр 103тоот

7

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

С.Батбаяр

 

“Мөнххайрхан” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

2-р баг АЦ 05-22 тоот

8

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Э.Энхбат

 

“Халиун морьт” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

2-р баг АЦ 06-25 тоот

9

“Тансаг оюу” ХХК

С.Ринчинханд

 

“Соёмбо-2” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

2-р баг

10

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

С.Байгальмаа

 

“Арвижих” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

1-р баг ЦД 38-01тоот

11

“Гост трейд” ХХК

Ш.Лхагва

 

“Гост” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

2-р баг

12

“Гост трейд” ХХК

Ш.Лхагва

 

“Гост” супер маркет

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

3-р баг

13

“Бүрэн ар” ХХК

Б.Оюунцэцэг

 

“Нархан” мини маркет

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

3-р баг

14

“Цагаан эрчис” ХХК

Б.Баясгалан

 

“Цагаан эрчис” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

3-р баг

15

“Хасу мандал” ХХК

Д.Ариунаа

 

“Ананд” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

3-р баг

16

“Хасу мандал” ХХК

Д.Ариунаа

 

“Мөнх-Ундарга” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

3-р баг

17

“Бүрэн ар” ХХК

Б.Оюунцэцэг

 

“Пүүл” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

4-р баг

18

“Хадат хужирт” ХХК

С.Раднаадорж

 

“Хадат-2” мини маркет

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

3-р баг

19

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

С.Түвдэн

 

“Баян уул” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.01.22

а/35

1-р баг

20

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Д.Дэмбэрэлсүрэн

 

“Дэлгэрбулаг-2” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Сумын төв

21

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

С.Байгалмаа

 

“Наран” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

Тамир хороолол 7-р баг 18-1800 тоот

22

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Н.Хангал

 

“Мөнгөт цохио” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

3-р баг ЦУ 26-13тоот

23

“Тотал дистрибюшин” ХХК

Б.Очирбат

 

“Тотал дистрибюшин” бөөний төв

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

5-р баг                                

24

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

А.Даваадорж

 

“Хан өндөр” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

3-р баг ЦУ28-08тоот

25

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Н.Баттогтох

 

“Шим” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

3-р баг

26

“Нэхий трейд” ХХК

С.Батбямба

 

“Ижий-4” Супермаркет

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

7-р баг

27

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Н.Батжаргал

 

“Баян зүрх” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

3-р баг ЦУ-ын 21-11тоот

28

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Б.Баасанжаргал

 

“Баян-Өндөр” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

4-р баг БТ 37-09 тоот

29

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Б.Долгормаа

 

“Хоёр эрдэнэ” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.03.22

а/145

7-р баг тамир хороолол

30

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Х.Цэрэнчимэд

 

“Home town” зоогийн газар

 

*

 

 

2021.03.22

а/145

3-р баг

31

“Жаарай” ХХК

И.Ням-осор

 

“Залуус” баар

 

*

 

 

2021.03.22

а/145

3-р баг

32

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

С.Эрдэнэбат

 

"Цагаан чулуут" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

7-р баг тамир хороолол 53-5300тоот

33

"Тансаг бадмаараг" ХХК

Б.Бадмаараг

 

"Баруун булаг" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

1-р баг

34

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Б.Ариунбаатар

 

"Таван булаг" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.08.02

а/443

5-р баг

35

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

П.Зүмпэрэлмаа

 

"Дэлгэрэх ундрах" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

7-р баг Тамир хороолол 13-1313 тоот

36

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Д.Мөнхжаргал

 

"Дэлгэрэх" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

3-р баг 38-р байр

37

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Г.Цэнгэлмаа

 

"Өсөх нахиа" хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

4-р баг БТ 36-19тоот

38

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Н.Мөнх-Эрдэнэ

 

“Ургах нар” хүнсний дэлгүүр /шинэ/

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

5-р баг Наранбулаг 4-3-11тоот

39

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Г. Доржсүрэн

 

“Бүрд” хүнсний дэлгүүр /шинэ/

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

3-р баг ЦУ 6-12 тоот

40

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Ө.Энхбаяр

 

“Ажнай” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

4-р баг БТ 31-14тоот

41

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Д.Алтангэрэл

 

“Баян-дөл” хүнсний дэлгүүр /шинэ/

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

1-р баг 52-р байр 01 тоот

42

"Гост трейд" ХХК

Ш.Лхагва

 

Гост-2 мини маркет

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

3-р баг 1-р 36-р байр

43

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Д.Амгаланбаатар

 

“Өсөх” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

3-р баг ЦУ 12-05 тоот

44

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Н.Урлагмаа

 

“Сүлд” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

1-р баг ЦД 16-01тоот

45

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

М.Төмөрчөдөр

 

“Хөх тэнгэр” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

1-р баг ЦД 26-21тоот

46

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Д.Нэргүй

 

“Булган” хүнсний дэлгүүр /шинэ/

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

5-р баг НБ 18-15тоот

47

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Н.Оюунгэрэл

 

“Сувд-2” хүнсний дэлгүүр /шинэ/

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

3-р баг

48

“Жи Эн Би” ХХК

У.Нэргүй

 

“Тэрх” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.11.24

а/778

7-р баг

49

“Нутаг хүнс трейд” ХХК

Ч.Энхтайван

 

“Малчин” зоогийн газар/шинэ/

 

*

 

 

2021.11.24

а/778

Сумын төв

50

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Б.Бавуугарьд

 

“Хас” зоогийн газар

 

*

 

 

2021.11.24

а/778

Сумын төв

51

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

О.Эрхэмбаяр

 

“Найман шарга” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.12.23

а/891

4-р баг БТ 14-06 тоот

52

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Ц.Байгальмаа

 

“Элбэг” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.12.23

а/891

1-р баг ЦД 38-47тоот

53

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Б.Алтанцэцэг

 

“Энэрэл” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.12.23

а/891

2-р баг

54

“Эсгэл” ХХК

Н.Чулуунбат

 

“Шинэ сонголт” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.12.23

а/891

4-р баг

 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Д.Нисгэгч

 

“Дөрвөн бэрх” хүнсний дэлгүүр /шинэ/

*

 

 

 

2021.12.23

а/891

4-р баг БТ 19-11б тоот

 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Д.Энхцэцэг

 

“Мөнх хайрхан” хүнсний дэлгүүр

*

 

 

 

2021.12.23

а/891

1-р баг

 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

М.Энхболд

 

“Ундрам” зоогийн газар

 

*

 

 

2021.12.23

а/891

7-р баг

 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

Э.Мөнхбаяр

 

“Sky nomads” зоогийн газар

 

*

 

 

2021.12.23

а/891

3-р баг

 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч

О.Туяасайхан

 

“Мандала” зоогийн газар

 

*

 

 

2021.12.23

а/891

3-р баг