ICN-IN 2000B3 амьсгалын аппаратыг аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт хүлээлгэн өглөө.

Arkhangai.gov.mn

Архангай аймгийн засаг даргын нөөц сангийн санхүүжилтээр шийдэгдсэн ICN-IN 2000B3 амьсгалын аппаратыг аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт хүлээлгэн өглөө.Тус аппарат нь 5-200 кг жинтэй хүнд хэрэглэх боломжтой бөгөөд тус аппаратыг хүүхэд,төрөх тасагт тус тус байрлуулахаар шийдвэрлэлээ.