ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ ОРОН ТООНЫ БУС САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ БОЛОВ.

Arkhangai.gov.mn

Архангай аймгийн Засаг даргын захирамж гарч, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус салбар зөвлөлийг байгуулсан. Захирамжаар Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх ашгийг хамгаалахад чиглэсэн хууль тогтоомж, бодлого хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг орон нутгийн хэмжээнд нэгдсэн удирдлагаар хангах, хяналт тавих чиг үүрэг бүхий Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах, орон тооны бус салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан юм.
Өнөөдөр тус салбар зөвлөл нь 2021 оны анхдугаар хуралдаанаа хийж, аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн чиглэлээр тусгасан зорилтын талаарх мэдээлэл сонсов. Мөн зөвлөлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, санхүүг хэлэлцэж, хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулахаар боллоо.