Тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт

Тендер шалгаруулалтын урилга (tender.gov.mn)