Албан тушаалын тодорхойлолт

 Албаны тушаалтны овог нэрАлбаны харилцах утасны дугаарАлбаны цахим шуудангийн хаягАлбан тушаал 
  Дарга
1 Б.Санжмятав  АЗ-ын орлогчТатах
2 Д.Алтангэрэл  ЗДТГ-ын даргаТатах
3 Ш.Гомбодорж 7033-2636216 ТЗУХ даргаТатах
4 Б.Наранчимэг 7033-2705 ХЭЗХ даргаТатах
5 А.Батболд 7033-2074 ХБТХОХ даргаТатах
6 Ж.Мөнхбат 7033-3320 СТСХ даргаТатах
7Б.Лхагвасүрэн  ХШҮХ даргаТатах
8 И.Амартүвшин 70333228 НБХ даргаТатах
  Мэргэжилтэн
9Т.Гантуяа  Архив, бичиг хэргийн даргаТатах
10Ц.Пүрэвдорж  Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэнТатах
11.     Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэнТатах
12.  Ц.Батцэцэг 7033-3314 Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогчТатах
13.  С.Хуулай 7033-3311 Нягтлан бодох бүртгэлийн ахлах мэргэжилтэнТатах
14.     Дотоод хяналт, төлбөр тооцоо хариуцсан ахлах мэргэжилтэнТатах
15.  М.Мөнхжаргал 7033-2431 Төсвийн орлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэнТатах
16.  Б.Билэгт  Боловсрол, соёл, спорт хариуцсан ахлах мэргэжилтэнТатах
17.  Н.Сүлд-Эрдэнэ  Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэнТатах
18.  Б.Шинэтөр 7033-1111 Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэнТатах
19.  Г.Лхазүнмаа  Гадаад харилцаа, шагнал, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэнТатах
20.  
Б.Пүрэвдавуу
  Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэнТатах
21.  Г. Алтанчимэг 7033-2705 Хууль тогтоомжийн системчлэл, төрийн бус байгууллага хариуцсан мэргэжилтэнТатах
22.  Л.Оюунбаяр 7033-2074 Хүнс, худалдаа, үйлчилгээ, үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэнТатах
23.     Хөрөнгө оруулалт, эдийн засаг хариуцсан мэргэжилтэнТатах
24.  Д.Оюунжаргал 7033-2074 Байгаль орчин, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэнТатах
25.  Б.Мөнхбат 7033-2074 Дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэнТатах
26.  С.Дархижав 7033-2074 Хөдөө аж ахуй хариуцсан мэргэжилтэнТатах
27.  Б.Эрдэнэжаргал  7033-2431 Төсвийн зарлага хариуцсан мэргэжилтэнТатах
28.  Д.Цэнд-Очир  Төлбөр тооцооны мэргэжилтэнТатах
29.     Бодлогын баримт бичиг, агентлаг хариуцсан мэргэжилтэнТатах
30.     Захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа, сум хариуцсан мэргэжилтэнТатах
31.  Д.Эрдэнэцэцэг  Хөдөлмөр эрхлэлт, хүүхэд залуучууд, нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэнТатах
32.  Г.Эрдэнэчимэг  Эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэнТатах
  Төрийн үйлчилгээний албан хаагч
33.  
А.Мөнхзул  
 7033-2767 Нягтлан бодогчТатах
34.  
М.Оюунцэцэг  
 7033-3037 Архив, бичиг хэргийн эрхлэгчТатах
35.  Б.Аравзэд-Индра 7033-3208 АЗД-ын туслахТатах
36.  Ш.Мөнхтөр,
Э.Оюунчулуун
  7033-3037 Архивын бичиг хэргийн ажилтанТатах