Товч

Мэдээлэл тодруулах

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн: Н.Сүлд-Эрдэнэ

Холбоо барих утас : 7033-2636216

Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн: Ц.Пүрэвдорж

Холбоо барих утас :7033-2636

Нягтлан бодох бүртгэлийн  ахлах  мэргэжилтэн:

Холбоо барих утас :7033-3311