Цаг үеийн мэдээлэл
Example

Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах 70331111 утас ажиллаж байна.