Example

Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах 70331111 утас ажиллаж байна. Аймгийн Засаг дарга Ц. Мөнхнасан иргэдтэй уулзах уулзалтын хуваариа шинэчлэн ажлын өдрүүдэд 16:00 - 18:00 цагт хүлээн авдаг боллоо.

Хэлтсийн мэдээлэл