Товч

Цэргийн штаб

Чиг үүрэг БҮТЭЦ № Овог нэр Албан тушаал Албаны утас Өрөөний дугаар 1 Ж.Ганбаатар (хурандаа) Цэргийн штабын дарга 7033-2073 211 2 Б.Бат-Эрдэнэ(хошууч) Тоо бүртгэлийн ахлах офицер 7033-2008 214 3 Ш.Эрдэнэхүү(хошууч) Орон нутгийн хамгаалалт, бэлтгэл, сургалтын офицер 214 4 Ж.Эрболд(ахмад) Дайчилгааны офицер 214

Үргэлжлүүлэх

Нийгмийн бодлогын хэлтэс

Чиг үүрэг 1. Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан иргэн бүрийг эрүүл, боловсролтой, ажилтай орлоготой байх нөхцөлийг бүрдүүлж, ажилгүйдэл, ядуурлыг орон нутгийн түвшинд бууруулах бодлогыг оновчтой төлөвлөх, түүний хэрэгжилтийг зохион байгуулахад чиглэгдэнэ.2. Эрүүл мэндийн, Боловсрол, шинжлэх ухааны, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын, Соёлын сайд нарын аймгийн Засаг даргатай хамтран ажиллахаар байгуулсан гэрээний чиг үүргийг…

Үргэлжлүүлэх

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

Чиг үүрэг БҮТЭЦ № Овог нэр Албан тушаал Албаны утас Өрөөний дугаар 1 Б.Лхагвасүрэн Хэлтсийн дарга     2 Г.Оюунсаран Дотоод аудит, сумдын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн    

Үргэлжлүүлэх