Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

Чиг үүрэг БҮТЭЦ № Овог нэр Албан тушаал Албаны утас Өрөөний дугаар 1 Б.Лхагвасүрэн Хэлтсийн дарга     2 Г.Оюунсаран Дотоод аудит, сумдын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн    

Үргэлжлүүлэх

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

Чиг үүрэг 1.“Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэлтийг дэмжин өргөжүүлж, дэд бүтэц, зам тээвэр, харилцаа холбоо, хот байгуулалтын хэтийн төлөвийг хамтран хэрэгжүүлж, байгаль орчин түүний баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, ажиллагааг бодлогоор зохицуулж, хүнс, хөдөө аж ахуй, малын эрүүл мэнд, үржил…

Үргэлжлүүлэх

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

Чиг үүрэг БҮТЭЦ № Овог нэр Албан тушаал Албаны утас Өрөөний дугаар 1 Ж.Мөнхбат Хэлтсийн дарга 7033-3320 212 2 Ц.Батцэцэг Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч 7033-3314 101 3 С.Хуулай Нягтлан бодох бүртгэлийн  ахлах  мэргэжилтэн 7033-3311 213 4  М.Мөнхжаргал Төсвийн орлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 7033-2431 107 5 Б.Эрдэнэжаргал Төсвийн зарлага хариуцсан мэргэжилтэн 6 Д.Цэнд-Очир Төлбөр тооцооны мэргэжилтэн…

Үргэлжлүүлэх

Хууль, эрхзүйн хэлтэс

Чиг үүрэг БҮТЭЦ № Овог нэр Албан тушаал Албаны утас Өрөөний дугаар 1 Б.Наранчимэг Хэлтсийн дарга   217 2 Б.Пүрэвдавуу Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн 7033-2705 204 3 Г. Алтанчимэг Хууль тогтоомжийн системчлэл, төрийн бус байгууллага хариуцсан мэргэжилтэн 4 Т.Гантуяа Архивын тасгийн дарга 7033-3316   5 Ш.Зулбаяр Сан хөмрөгч     6 Д.Мягмаржав Лавлагааны…

Үргэлжлүүлэх

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Хэлтсийн чиг үүрэг № Овог нэр Албан тушаал Албаны утас Өрөөний дугаар 1 Ш.Гомбодорж Хэлтсийн дарга 7033-2636 216 2 Ц.Пүрэвдорж Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн   210 3 Н.Сүлд-Эрдэнэ Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 7033-2188 209 4 Б.Шинэтөр Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн 7033-1111 109 5 Г.Лхазүнмаа Гадаад харилцаа, төсөл хөтөлбөр, шагнал хариуцсан…

Үргэлжлүүлэх

Алсын хараа, эрхэм зорилго, зорилт, тэргүүлэх чиглэл

Алсын хараа Аймгийн Засаг даргад мэргэжлийн өндөр түвшний, цаг үеэ олсон зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх замаар төрийн байгууллагын үр дүнтэй, хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, аймгийн иргэдэд үйлчлэх, өөрөө өөрийгөө тэтгэх эдийн засгийн хүчин чадалтай болох, хөгжил дэвшилд хүргэхэд чиглэгдэнэ. Эрхэм зорилго Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын эрхэм зорилго нь мэргэжлийн өндөр түвшний, цаг үеэ олсон зөвлөгөө,…

Үргэлжлүүлэх

“АРХАНГАЙ_100_БҮТЭЭН_БАЙГУУЛАЛТ”

ЗАЯ ГЭГЭЭНТНИЙ ЦОГЦОЛБОРЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА Архангай аймаг байгуулагдсаны 100 жилийн ойг угтан Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар Зая гэгээнтний цогцолборын засварын ажил хийгдэж байна.

Үргэлжлүүлэх