Хууль эрхзүйн хэлтэс


ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС /АРХИВЫН ТАСАГТАЙ/

 

            Нутгийн захиргааны байгууллагуудын эрх зүйн шийдвэрийн хууль зүйн үндсийг хангуулах, аймгийн Засаг даргаас хууль хяналтын байгууллагатай хамтран ажиллах, Засаг даргыг хууль зүйн зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, хууль тогтоомжийн лавлагаагаар үйлчлэх, төрийн архивын үйл ажиллагааг эрхлэх, байгууллагуудын архивын ажлыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах зэрэг чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

Хууль, эрх зүйн хэлтсийн бүтэц

Овог нэр

Албан тушаал

Ажлын утас

1.

Б.Наранчимэг

Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга

70333319

2.

Б.Жавзанпагма

Мэргэжилтэн

70332188

3.

Г.Алтанчимэг

Мэргэжилтэн

70332705

4.

Ц.Мөнх-Эрдэнэ

Архивын тасгийн дарга

70333316

5.

Ш.Зулбаяр

Сан хөмрөгч

70333316

6.

Б.Дуламжав

Лавлагааны архивч

70333316

7.

М.Цэцэгсайхан

Архивч-операторч

70333316

8.

Ц.Цэрэнханд

Гэрээт ажилтан

70333316

9.

Х.Насанбат

Гэрээт ажилтан

70333316