ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

Arkhangai.gov.mn

Төрийн албаны Ерөнхий шалгалт 2021 оны 03 сарын 12, 13-ны өдрүүдэд улс орон даяар зэрэг зохион байгуулагдаж байна.
Архангай аймгийн хэмжээнд Төрийн албаны Ерөнхий шалгалтад орохоор 316 иргэн бүртгүүлэн, хуваарийн дагуу шалгалтаа өгч эхлээд байна.