Товч

khishge

Хууль, эрхзүйн хэлтэс

Чиг үүрэг БҮТЭЦ № Овог нэр Албан тушаал Албаны утас Өрөөний дугаар 1 Б.Наранчимэг Хэлтсийн дарга   217 2 Б.Пүрэвдавуу Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн 7033-2705 204 3 Г. Алтанчимэг Хууль тогтоомжийн системчлэл, төрийн бус байгууллага хариуцсан мэргэжилтэн 4 Т.Гантуяа Архивын тасгийн дарга 7033-3316   5 Ш.Зулбаяр Сан хөмрөгч     6 Д.Мягмаржав Лавлагааны…

Үргэлжлүүлэх

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Хэлтсийн чиг үүрэг № Овог нэр Албан тушаал Албаны утас Өрөөний дугаар 1 Ш.Гомбодорж Хэлтсийн дарга 7033-2636 216 2 Ц.Пүрэвдорж Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн   210 3 Н.Сүлд-Эрдэнэ Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 7033-2188 209 4 Б.Шинэтөр Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн 7033-1111 109 5 Г.Лхазүнмаа Гадаад харилцаа, төсөл хөтөлбөр, шагнал хариуцсан…

Үргэлжлүүлэх

Алсын хараа, эрхэм зорилго, зорилт, тэргүүлэх чиглэл

Алсын хараа Аймгийн Засаг даргад мэргэжлийн өндөр түвшний, цаг үеэ олсон зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх замаар төрийн байгууллагын үр дүнтэй, хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, аймгийн иргэдэд үйлчлэх, өөрөө өөрийгөө тэтгэх эдийн засгийн хүчин чадалтай болох, хөгжил дэвшилд хүргэхэд чиглэгдэнэ. Эрхэм зорилго Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын эрхэм зорилго нь мэргэжлийн өндөр түвшний, цаг үеэ олсон зөвлөгөө,…

Үргэлжлүүлэх

“АРХАНГАЙ_100_БҮТЭЭН_БАЙГУУЛАЛТ”

ЗАЯ ГЭГЭЭНТНИЙ ЦОГЦОЛБОРЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА Архангай аймаг байгуулагдсаны 100 жилийн ойг угтан Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар Зая гэгээнтний цогцолборын засварын ажил хийгдэж байна.

Үргэлжлүүлэх

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн шинжүүлэх сэлгэн ажиллуулах тухай зар

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэг, Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.2 дахь хэсэгт тус тус заасны дагуу төрийн жинхэнэ албан хаагч төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллах боломжийг хангах зорилгоор төрийн…

Үргэлжлүүлэх