Товч

khishge

Цэргийн штаб

Чиг үүрэг БҮТЭЦ № Овог нэр Албан тушаал Албаны утас Өрөөний дугаар 1 Ж.Ганбаатар (хурандаа) Цэргийн штабын дарга 7033-2073 211 2 Б.Бат-Эрдэнэ(хошууч) Тоо бүртгэлийн ахлах офицер 7033-2008 214 3 Ш.Эрдэнэхүү(хошууч) Орон нутгийн хамгаалалт, бэлтгэл, сургалтын офицер 214 4 Ж.Эрболд(ахмад) Дайчилгааны офицер 214

Үргэлжлүүлэх

Нийгмийн бодлогын хэлтэс

Чиг үүрэг 1. Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан иргэн бүрийг эрүүл, боловсролтой, ажилтай орлоготой байх нөхцөлийг бүрдүүлж, ажилгүйдэл, ядуурлыг орон нутгийн түвшинд бууруулах бодлогыг оновчтой төлөвлөх, түүний хэрэгжилтийг зохион байгуулахад чиглэгдэнэ.2. Эрүүл мэндийн, Боловсрол, шинжлэх ухааны, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын, Соёлын сайд нарын аймгийн Засаг даргатай хамтран ажиллахаар байгуулсан гэрээний чиг үүргийг…

Үргэлжлүүлэх

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

Чиг үүрэг БҮТЭЦ № Овог нэр Албан тушаал Албаны утас Өрөөний дугаар 1 Б.Лхагвасүрэн Хэлтсийн дарга     2 Г.Оюунсаран Дотоод аудит, сумдын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн    

Үргэлжлүүлэх

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

Чиг үүрэг 1.“Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэлтийг дэмжин өргөжүүлж, дэд бүтэц, зам тээвэр, харилцаа холбоо, хот байгуулалтын хэтийн төлөвийг хамтран хэрэгжүүлж, байгаль орчин түүний баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, ажиллагааг бодлогоор зохицуулж, хүнс, хөдөө аж ахуй, малын эрүүл мэнд, үржил…

Үргэлжлүүлэх

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

Чиг үүрэг БҮТЭЦ № Овог нэр Албан тушаал Албаны утас Өрөөний дугаар 1 Ж.Мөнхбат Хэлтсийн дарга 7033-3320 212 2 Ц.Батцэцэг Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч 7033-3314 101 3 С.Хуулай Нягтлан бодох бүртгэлийн  ахлах  мэргэжилтэн 7033-3311 213 4  М.Мөнхжаргал Төсвийн орлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 7033-2431 107 5 Б.Эрдэнэжаргал Төсвийн зарлага хариуцсан мэргэжилтэн 6 Д.Цэнд-Очир Төлбөр тооцооны мэргэжилтэн…

Үргэлжлүүлэх