ШИЛДЭГ БҮТЭЭЛЧ БАГШ ШАЛГАРУУЛНА

✅Аймгийн Засаг даргын санаачилгаар “Шилдэг бүтээлч багш” шалгаруулах болзолт уралдааныг аймгийн нийт ЕБС, хүүхдийн цэцэрлэгийн багш нарын дунд зарлаж байна.
☝Шилдэг бүтээлч багш шалгаруулахдаа:
📌Шинэ арга зүй эзэмшиж хичээл, сургалтын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлсэн
📌Тодорхой нэг асуудлыг шийдвэрлэх шинэ санаачилга дэвшүүлсэн судалгааны ажил хийсэн байх
📌Мэргэжлийн чиглэлээр клуб, дугуйланг удирдан ажиллуулж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулсан байх
📌Эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчдэд зориулсан хичээл, зөвлөмж, нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах гэх мэт шалгуур үзүүлэлтүүдийг харгалзан үзэх юм.

☎Лавлах утас: 99184993, 88001942