Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл