Түрээслэгчдийг сонгох журам боловсруулж байна

49378828_1142278675940028_2804686602897457152_n Энэ сарын 10-ны өдөр аймгийн удирдлагууд, холбогдох мэргэжилтнүүдийн хамт “Архангайд үйлдвэрлэв” худалдааны төвийн давхруудад юу юуг хэрхэн төрөлжүүлж оруулж байгаа, мөн түрээслэгчдийг ямар зарчмаар, ямар шалгуур тавьж оруулах вэ гэдэг талаар санал солилцлоо. Саналыг аймгийн Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст нэгтгэж, түрээслэгчдийг сонгон шалгаруулах журмыг боловсруулах юм.