АРХАНГАЙ АЙМАГТ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН АЖЛЫН ХЭСЭГ АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

S18A5883

Санал хүсэлттэй иргэд ЗДТГ-ын ногоон танхимж ирж уулзна уу. Ажлын хэсэг нь авлигын эсрэг хууль тогтооомж, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, авлигатай тэмцэх газрын зөвлөмжийн хэрэгжилт, явц байдалтай танилцах, шалган туслах, аймгийн иргэний хяналтын зөвлөлийн гишүүдийн үйл ажиллагаатай танилцах, хамтран ажиллах, иргэдээс гомдол мэдээлэл, хүлээн авах, шалгах арга зүйн туслалцаа үзүүлэх юм.