ДЭЛ БАГИЙН ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРАЛ БОЛОВ

35648718_1658287217626804_4331300516005937152_n Энэ сарын 19-ны өдөр Дэл багийн иргэдийн нийтийн хурал болж өрх бүрийн төлөөлөл болж ирсэн 60 орчим иргэн оролцлоо. Хуралд Засаг Даргын Тамгын газрын дарга Ш.Нэргүйбаатар, Улсын бүртгэгч Ч.Нансалмаа, Татвар хураагч Д.Батбаатар, Газрын даамал Б.Итгэлмаа, Хэвлэл мэдээлэл, соёл, спорт хариуцсан ажилтан Н.Базардэрэг, Хөдөлмөр, нийгмийн халамж үйлчилгээний мэргэжилтэн Н.Цэцэглэн, Нийгмийн даатгалын байцаагч С.Хажидмаа нар оролцон сум орон нутгийн зүгээс хийж хэрэгжүүлсэн болон хийхээр төлөвлөж буй ажил, ажил үүргийн чиглэлийн дагуу иргэдэд мэдээлэл хийн сонирхсон асуултанд нь хариулт өглөө. Хурлаар өвөлжөө, хаваржааны газар шинээр эзэмшихээр ирүүлсэн иргэдийн өргөдөл, өвөлжөө, хаваржааны байрны маргаан, багийн шинэ төвийн нээлт, өдөрлөг наадам зохион байгуулах зэрэг асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байна.