Малын “А” данс олдохгүй байгаа малчдын мал маллаж байсан хугацааг шүүхээр тогтоолгохоор болов

b599f65c3bae6e811f19c6122a88c211original Архангай аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс Шүүхийн газартай санал солилцсоны үндсэн дээр малын “А” данс олдохгүй байгаа малчдын мал маллаж байсан хугацааг шүүхээр тогтоолгохоор боллоо. Малчин-даатгуулагчийн өндөр насны тэтгэвэр тогтооход зарим сумдын малын “А” дансны бүртгэл устаж үгүй болсонтой холбоотойгоор хүндрэл бэрхшээл тулгарч байгааг сумын холбогдох мэргэжилтнүүд хэлж байна. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх асуудлын хүрээнд шүүхийн шүүгч нартай санал солилцож нэгдсэн ойлголтод ийнхүү хүрчээ. Архангай аймагт энэ онд 2300 орчим малчин-даатгуулагч тэтгэвэрт гарахаар байгаа ч зарим сумын малчдын “А” данс олдохгүй байгаа ажээ.