”Цалинтай ээж” хөтөлбөрт 5000 гаруй ээж хамрагдахаар байна

750-1514870200GG5D6402_1176666492

Монгол Улсын Засгийн газраас энэ оны эхнээс ”Цалинтай ээж” хөтөлбөр, 0-18 насны олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг, эхэд өгөх тэтгэмж, ихэр хүүхдийн тэтгэмж зэргийг хэрэгжүүлж байгаа. Архангай аймгийн хэмжээнд ”Цалинтай ээж” хөтөлбөрт хамрагдах 5000 гаруй ээж байна гэсэн урьдчилсан дүн байна. Энэ сарын 10-ны байдлаар аймгийн хэмжээнд хөтөлбөрт хамрагдахаар 2176 ээж материалаа бүрдүүлж өгчээ.

Он гарсаар дээрх тэтгэмжүүдэд хамрагдахаар өрх толгойлсон эцэг, эх нийлсэн 37 иргэн, ихэр хүүхэдтэй 1 ээж тэтгэмжид хамрагдахаар тус тус бүртгүүлжээ.