Эрдэнэбулган сумын жолооч нарын дунд уран жолоодлого, ур чадварын тэмцээн зохион байгууллаа

Untitled-1Эрдэнэбулган сумын жолооч нарын дунд уран жолоодлого, ур чадварын тэмцээн зохион байгууллаа Татварын хэлтэс, Цагдаагийн газрын ЗХАБХТасаг, Тээвэр авто замын газар, АЖДХ-ны Архангай дахь салбар, АТҮ төвийн Архангай дахь салбар хамтран Эрдэнэбулган сумын тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч иргэдийн дунд уран жолоодлого, ур чадварын тэмцээнийг амжилттай зохион байгууллаа. Тэмцээний үеэр Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тухай хууль, Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль, АТБӨЯХАТатварын төсвийн орлогын бүрдүүлэлт, тээврийн хэрэгсэл эзэмшиж байгаагийнхаа төлөө төлсөн татварын мөнгөөр архангай аймагт 2013 онд 312,0 сая төгрөг,2014 онд 160,0 сая төгрөгийн замын ажлыг санхүүжүүлсэн зэрэг мэдээ, мэдээлэлээр яриа таниулга хийж, гарын авлага тараалаа.