Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

t1 22 33 44 55 66 77 88 99