худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН 2016  ОНЫ  БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙНТАЙЛАН

Архангай аймгийн хувьд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 637.5 сая төгрөгийн өртөгбүхий 6 төсөл арга хэмжээ, ОНХС-аар567.1 сая төгрөгийн өртөгбүхий 5 төсөл арга хэмжээ,Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр175.2 сая төгрөгийн өртөг бүхий 5 төсөл арга хэмжээ, Авто замын сангийн хөрөнгөөр 52.1 сая төгрөгийн өртөг бүхий 2 төсөл арга хэмжээ, захиалгат ажлаар 1446.2 сая төгрөгийн өртөг бүхий 7 төсөл арга хэмжээнийт 2878.03 сая төгрөгийн өртөгбүхий 25 төсөл арга хэмжээний худалдан авалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөж, худалдан авалтыг 100 хувь зохион байгуулаад байна.

Улсын төсвийн хөрөнгөөр зохион байгуулсан худалтан авалт: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх637.5 сая төгрөгийн өртөгбүхий 6 төсөл арга хэмжээний тендерийг 100% зохион байгуулсан.

 1. Архангай аймгийн Хотонт, Батцэнгэл суманд  шилмүүст модоор ойжуулах ажил /40 га/-ын тендер шалгаруулалтыг харьцуулалтын аргаар www.meps.gov.mnсайтаар цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, Ойд хангай ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан.
 2. Архангай аймгийн ЗДТГ-ын архивын тасагт тоног төхөөрөмж нийлүүлэх нийлүүлэгч сонгох нээлттэй тендерийг www.meps.gov.mnсайтаар цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, Лүндээ-Очир ХХК шалгарч гэрээ байгуулж, барааг нийлүүлсэн.
 3. Архангай аймгийн Чулуут сумын сургуулийн барилгын их засварын ажлын гүйцэтгэгч сонгох нээлттэй тендерийг www.meps.gov.mnсайтаар цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, Цамц ХХК шалгарч гэрээ байгуулан, ажлыг хүлээлгэн өгсөн.
 4. Архангай аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгийн барилгын дээврийн засварын ажлын гүйцэтгэгч сонгох нээлттэй тендерийг зохион байгуулж, Тамирын цахиур ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан.
 5. Архангай аймгийн Өлзийт сумын цэцэрлэгийн барилгын цахилгаан, дотор засварын ажлын гүйцэтгэгч сонгох харьцуулалтын аргын тендерийг зохион байгуулан захиалагчид тендер амжилтгүй болсон тухай зөвлөмж хүргүүлсэн. Захиалагч Ньюгранд технологи  ХХК-тай шууд гэрээ байгуулсан.
 6. Нийтийн номын сангийн барилгын /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ ажлын гүйцэтгэгч сонгох нээлттэй тендерийг зохион байгуулж, Тамирын цахиур ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан

ОНХС-ийн хөрөнгөөр зохион байгуулсан худалтан авалт: Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх567.1 саятөгрөгийн өртөг бүхий 5 төсөл арга хэмжээний худалдан авалтыг 100 хувь зохион байгууллаа.

 1. Архангай аймгийн ЗДТГ-ын хурлын залны засварын ажлын гүйцэтгэгч сонгох тендерийг харьцуулалтын аргаар зохион байгуулж, Тамирын цахиур ХХК шалгарч гэрээ байгуулан, ажлыг хүлээлгэн өгсөн.
 2. “Тамир” кино театрын их засварын ажлын гүйцэтгэгч сонгох тендерийг гүйцэтгэгч сонгох нээлттэй тендерийг www.meps.gov.mnсайтаар цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, Өгөөмөрөн шанд ХХК шалгарч гэрээ байгуулан, ажлыг хүлээлгэн өгсөн.
 3. Тариат сумын Мөрөн багийн цэцэрлэгийн их засварын ажлын  гүйцэтгэгч сонгох тендерийг гүйцэтгэгч сонгох нээлттэй тендерийгwww.meps.gov.mnсайтаар цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, Ноён-Өндөр констракшн ХХК шалгарч гэрээ байгуулан, ажлыг хүлээлгэн өгсөн.
 4. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэхэд шаардагдах их засварын ажлын гүйцэтгэгч сонгох тендерийг харьцуулалтын аргаар зохион байгуулж, Цогт-Өнжүүл ХХК шалгарч гэрээ байгуулан, ажлыг хүлээлгэн өгсөн.
 5. Архангай аймгийн Өгийнуур сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн халаалтын тогооны засварын засварын ажлын гүйцэтгэгч сонгох харьцуулалтын аргын тендерийг зохион байгуулан захиалагчид тендер амжилтгүй болсон тухай зөвлөмж хүргүүлсэн. Захиалагч КүХХК-тай шууд гэрээ байгуулсан.

Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгө оруулалт: Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөрхэрэгжүүлэх 140.2 сая төгрөгийн өртөг бүхий 4 төсөл арга хэмжээний худалдан авалтыг зохион байгуулсан.

 1. Ойжуулалтын ажил /Ихтамир сумын Эрдэнэтолгой Нарийн-Өлөнт 15га, Өндөр-Улаан сумын Бэлхи Гарчин 20га, Цэнхэр сумын Цэнхэр Хэц бэлчир 15га/ -ын гүйцэтгэгч сонгох харьцуулалтын аргаар www.meps.gov.mnсайтаар цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, 1,3-р багцад Олз мод ХХК, 2-р багцад Ойд хангай ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан.
 2. Байгалийн сэргэн ургалтанд туслах ажил /Эрдэнэмандал Тээл Өл 50га, Батцэнгэл Далт 50га/-ын гүйцэтгэгч сонгох тендерийг харьцуулалтын аргаар  www.meps.gov.mnсайтаар цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, Мөнхгэрэл-мандал ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан.
 3. Ойн хөнөөлт шавьж, өвчний судалгаа тэмцлийн ажил /Жаргалант 1500га, Эрдэнэмандал 1500га, Цэцэрлэг 1500га, Булган 1500га/-ын гүйцэтгэгч сонгох тендерийг харьцуулалтын аргаар  www.meps.gov.mnсайтаар цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, Гранд форест ХХК шалгарч гэрээ байгуулан, ажлыг хүлээлгэн өгсөн.
 4. Булган уулын өвөр дэх Бурхан багшийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн усалгаа, арчилгаа, усалгааны техник тоног төхөөрөмжийн зардал, Хашаат сумын Номгон багт уст цэг гаргах ажлын тендерийг харьцуулалтын аргаар  www.meps.gov.mnсайтаар цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, амжилтгүй болсон тухай зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.
 5. Архангай аймгийн орон нутгийн нөөцөд өвс бэлтгэн нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгох харьцуулалтын аргын тендерийг зохион байгуулан захиалагчид тендер амжилтгүй болсон тухай зөвлөмж хүргүүлсэн. Захиалагч Багахангай ХХК, Тэргүүн сүлд ХХК-уудтай шууд гэрээ байгуулсан.

Автозамын сангийн хөрөнгө оруулалт: Авто замын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх  52.1 сая төгрөгийн өртөг бүхий 2 төсөл арга хэмжээний худалдан авалтыг зохион байгуулсан.

 1. Цогт-Уулын цэцэрлэг, өрхийн эмнэлгийн чиглэлийн 0,458 км хатуу хучилттай зам, авто машины зогсоолын засвар арчлалт /суурийн ажил/ -ын ажлын гүйцэтгэгч сонгох тендерийг харьцуулалтын аргаар зохион байгуулж, Авто зам ХХК шалгарч гэрээ байгуулан, ажлыг хүлээлгэн өгсөн.
 2. Архангай аймгийн төв Цогт-Уулын цэцэрлэг, өрхийн эмнэлгийн чиглэлийн 0,458 км хатуу хучилттай замд d 1.0 м төмөр бетон хоолой барих ажлын гүйцэтгэгч сонгох тендерийг харьцуулалтын аргаар зохион байгуулж, Авто зам ХХК шалгарч гэрээ байгуулан, ажлын хийж гүйцэтгэн, хүлээлгэн өгсөн.

Захиалгат ажлын худалдан авалт: Захиалгат ажлаар 1446.2 сая төгрөгийн өртөг бүхий 6 тендер зохион байгуулж, гэрээ байгуулах эрх олгосон.

 1. Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын захиалгаар Архангай аймаг Нэгдсэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгслэл нийлүүлэхнээлттэй тендерийг 38 багцтайгаар  www.meps.gov.mnсайтаар цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, гүйцэтгэгчээр  МЭИК ХХК, Монос фарм ХХК, Ази фарм ХХК, Монфа трейд ХХК, Евро фарм ХХК, Нахиа импекс ХХК, Мөнхийн тун ХХК, Сүвэн уул ХХК, Гурван гал мед ХХК, Айвико ХХК, Медклийн ХХК-ууд шалгарч, гэрээ байгуулсан.
 2. Архангай аймгийн Эрдэнэбулган суманд Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай 501 өрхийн 2577 иргэнд хүнсний эрхийн бичиг олгох, нийлүүлэх нйилүүлэгч сонгох нээлттэй тендерийг 5 багцтайгаар зохион байгуулж, 1, 2-р багцад Тансаг оюу ХХК, 3, 4-р багцад Тансаг трейд ХХК, 5-р багцад Хадат хужирт ХХК буюу хүнсний дэлгүүрүүд шалгарч гэрээ байгуулсан.
 3. Архангай аймгийн ахмад настан, ХБИ-дэд сонсголын дижитал аппарат нийлүүлэх нийлүүлэгч сонгох нээлттэй тендерийг www.meps.gov.mnсайтаар цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, Тунгалаг аялгуу ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан.
 4. Архангай аймгийн Хөгжимт драмын театрын 2016 оны түлш нийлүүлэх гүйцэтгэгч сонгох тендерийг харьцуулалтын аргаар  зохион байгуулж, амжилтгүй болсон тухай зөвлөмжийг захиалагч/ХДТ/-д хүргүүлсэн.
 5. Архангай аймгийн Хотонт сумын Тамгын газрын хуучин барилгыг Ахуйн үйлчилгээний зориулалтаар өөрчлөн засварлах ажлын гүйцэтгэгч сонгох тендерийг харьцуулалтын аргаар зохион байгуулж Гурвантамир ХХК шалгарч гэрээ байгуулан, ажлыг хүлээлгэн өгсөн.
 6. Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сумын Ахуйн үйлчилгээний төвийн барилгын засварын ажлын гүйцэтгэгч сонгох тендерийг харьцуулалтын аргаар зохион байгуулж, Гурвантамир ХХК шалгарч гэрээ байгуулан, ажлыг хүлээлгэн өгсөн.
 7. Архангай аймгийн орон нутгийн нөөцөд өвс бэлтгэн нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгох харьцуулалтын аргын тендерийг зохион байгуулан захиалагчид тендер амжилтгүй болсон тухай зөвлөмж хүргүүлсэн. Захиалагч шууд гэрээ байгуулсан.

2016 оны худалдан авалтаар зохион байгуулагдсанаар нийт 112.4 сая төгрөгийн  хэмнэлтийг гаргасан болно. Үүнд: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаас 25.8 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаас 37,0 сая төгрөг, байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгө оруулалтаас 42,0 сая төгрөг, авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар 0,4 сая төгрөг, захиалгат хөрөнгө оруулалтаар 7,2 сая төгрөгийн хэмнэлт тус тус гаргасан байна.

Цахим тендерийн нээлт

Архангай аймгийн  Нэгдсэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгслэл нийлүүлэхнээлттэй тендерийг 38 багцтайгаар  www.meps.gov.mnсайтаар цахим хэлбэрээр зарлаж, цахим системээр нээлт хийж байгаа нь

 

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилтын хүрээнд:

 • Худалдан авах ажиллагааны алба нь  “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”,”Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”, Монгол улсын Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолоор баталсан “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт” болон бусад холбогдох хууль, тогтоомжийг мөрдлөг болгож ажилладаг.
 • Орон нутгийн өмчийн газар нь төрийн өмчийн хадгалалт, хамгаалалт, худалдан авалтыгавлига,ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид,ил тод нээлттэй явуулах боломж нөхцлийг бүрдүүлэхэд онцгой анхааран ажиллаа. Тус байгууллага нь Үйл ажиллаганы 2016 оны төлөвлөгөө, Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөөг Засаг даргын мөрийн хөтөлбөртэй уялдуулан хамтран  зохион байгуулж ажилласан.
 • Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг гарган ажиллаж байгаа бөгөөд 2016 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар 100 хувь  биелэсэн гэж үзэж байна.
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, Авилгын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасны дагуу байгууллагын ажилтнууд орон нутгийн өмчийн хадгалалт, хамгаалалт, тендер шалгаруулах ажиллагааг ашиг сонирхлын зөрчилгүй зохион байгуулж, Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн дагуу тендерийн урилга болон худалдан авах ажиллагааны үр дүнг холбогдох сайт, мэдээллийн самбарт байршуулж олон нийтэд тэгш хүртээмжтэй ажиллаж байна.

Байгууллагын мэдээллийн самбаралбан тасалгаанд болон коридорт байрлуулсан.

Төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт,соён гэгээрүүлэх ажлын албан хаагчдын энэ чиглэлийн мэдлэг,ойлголтыг дээшлүүлэх Авлигын эсрэг хууль,Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль,Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийг сахих,Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг сурталчилах  таниулах,Төрийн албан хаагчийн ёс зүйг эрхэмлэх чиглэлээр тодорхой заалтуудыг тусган хэрэгжүүлсэн.Үүнд:

 1. Авлигын эсрэг хууль, тогтоомжийг таниулах нь сургалт. 2016 оны 01-р сарын 15-нд  Мерси кор ОУ –ын байгууллага, ХАААлба
 2. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн эрхэмлэх зүйл, ёс суртахуун” лекц 2016 оны 02-р сарын 16.  Илтгэгч нь: ХААА-ны мэргэжилтэн Д.Эрдэнэтуяа
 3. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй лекц 2016 оны 06-р сарын 20  Илтгэгч нь ХААА-ны дарга Ш.Цэцэгмаа
 4. Байгууллагын соёл, ёс зүй лекц  Илтгэгч нь: ХААА-ны ахлах мэргэжилтэн Д.Дашням нар хэлэлцүүлэг сургалтуудыг зохион байгуулсан.

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хууль зүйн хэлтэстэй хамтран Эрдэнэбулган сумын 1,2,3,4,5,6,7 дугаар багийн иргэдэд худалдан авах ажиллагаатай холбоотой хуулийн мэдлэг олгох сургалт зохион байгууллаа.

 

Аймгийн ЗДТГ Хууль хяналтын газруудтай хамтран хууль эрх зүйн хэрэгжилтийг сайжруулах албан хаагчдын эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх,хууль эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх,эрх зүйн зөрчлөөс урьчилан сэргийлэх улмаар зөрчилгүй хамтолон болох зорилгоор өмч болон худалдан авалттай холбоотой зохион байгуулагдсан ажлыг сурталчилах нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг 2016 оны 10-р сарын 12-ний өдөр зохион байгуулсан.

Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу албан хаагчдын хууль эрх зүйн мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх мэдлэг сорих тэмцээнийг зохион байгуулсан нь ажилчдын ажиллах чадвар бүтээлч болон логик сэтгэлгээ танин мэдэхүйг хөгжүүлж Орон нутгийн өмчийн газрын албан хагчдын мэдвэл зохих хууль, тогтоомж дүрэм журмыг судлуулан таниулах энэ чиглэлийн мэдлэгээ ахиулахад ихээхэн ач холбогдолтой арга хэмжээ болсон.

2016оны 10-р сард орон нутгийн удирдах ажилтны сургалт семинарыг зохион байгуулан Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай болон Авлигын эсрэг хууль тогтоомж бусад холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг таниулж,ил тод байдлын талаар байгууллагын дарга сургалт зохион байгуулжгарын авлага материал ном тараан олгосон.

                Орон нутгийн өмч хариуцсан ажилтны сургалт

2016 оны 4-р сард Өмнөговь аймагт  болсон худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр олгосон сургалт семинарт албан хаагчид бүрэн хамрагдсан.

2016 онд нийт 27 үнэлгээний хороонд ажилласан иргэний төлөөлөл, албан хаагчид, ТББ-ийн төлөөллөөс ашиг ,сонирхлын зөрчил үүссэн эсэх талаарх 128 мэдэгдлийг байгууллагын ЭБАТ-д хүлээн авч, мэдүүлэг бүрдүүлэлтийн цахим системд бүртгэсэн байна.Тайлангийн хугацаанд ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх тухай зөрчил гараагүй.

Тайлант хугацаанд холбогдох хууль тогтоомж, түүнд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг байгууллагын албан хаагчдад мэдээллийн самбар,дотоод сүлжээ,шуурхай хурал,зөвлөлгөө зөвлөмж өгөх хэлбэрээр сурталчилан таниулж мөрдүүлэн хэрэгжүүлж ажилласан.

Мэдэгдэл болон мэдүүлэгтэй холбоотой зургууд

Ашиг сонирхлын зөрчилтгүй гэдгээ илэрхийлэх,зөрчил үүссэн тухай  120 хүний

Мэдэглийг meduuleg.aas.mn сайтад байршуулсан.

 

Орон нутгийн өмчийн газар  нь  “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль”, ”Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”,Монгол улсын Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолоор баталсан “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт” болон бусад холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу байгууллагын ил тод нээлттэй байдал,үзүүлж буй үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх талаар тодорхой үр  дүнтэй ажлуудыг авч хэрэгжүүлж байна.2016 онд зохион байгуулан ажиллаж байгаа эрх шилжиж ирсэн зарим төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг чиг үүргийн дагуу зохион байгуулан ажиллаж ирсэн.

Нийт зохион байгуулагдахаартөлөвлөгдсөн төсөл арга хэмжээний худалдан авалтыг 100 хувь зохион байгууллаа. Цахим тендерийн нээлт

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний  төлөвлөгөөнд “Тендерийн будлиан, авлига, хээл хахуулийг халах зорилгоор  төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг 100 хувь цахим хэлбэрт шилжүүлэх тухай“ тусгасан зорилтыг хэрэгжүүлэхээр ХААА-наас зохион байгуулах тендер шалгаруулалтын 44 хувийг цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан.Цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан 11 тендер шалгаруулалтанд оролцогч 31 аж ахуйн нэгж цахим тендерт оролцох эрх авах сургалтанд хамрагдаж, нууц код авсан. Цахим худалдан авах ажиллагааны системийг нэвтрүүлснээр нээлттэй, үр ашигтай, шударга, ил тод байдал нэмэгдэж, тендер зохион байгуулах зардал буурах, төсвийн үргүй зардал багасгах, худалдан авах ажиллагааны хяналтыг дээшлүүлэх зэрэг олон давуу талыг бий болгож байна.

Цахим тендерийн 2-р шатны сургалтанд манай байгууллагаас  мэргэжилтэн  Б.Түвшинцэнгэл, Д.Эрдэнэтуяа нар хамрагдсан.

Мэдээллийн самбарыг гадна болон дотор талд байрлуулан ажиллаа.

Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой иргэдийн мэдээлэл авах боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор www.e.procurement.mof.gov.mn, e-tender.mn домэйн нэрүүд  дээр байгууллагын вэб хуудсыг байршуулан ажиллуулж байгаа бөгөөд байгууллагын эрхэм зорилго,үйл ажиллагааны стратегийн зорилт,зорилго, цаг үеийн  мэдээ мэдээлэл, зохион байгуулж буй төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны явц, түүний үр дүнгийн талаар мэдээлэллийг оруулж,тогтмол баяжуулан ажиллуулж байна.

Байгууллагын үйл ажиллагаа худалдан авахажиллагааны талаар иргэд, олон нийтэд мэдээллийг ил тод хүргэх хүрээнд ХАА-ны 2016 оны ХАА-ны төлөвлөгөө,улирлын тайлан,тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулахтай холбоотой бүхий л мэдээллийг Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны цахим хуудас www.e.procurement.mof.gov.mn, цахим худалдан авах ажиллагааны систем www-meps.gov.mn ХААГ-ын www.е-tender.mn,Arkhangai.gov.mnцахим хуудсанд тус тус байршуулж ,олон нийтэд нээлттэй мэдээллэж байна.

Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй компаниудын тендерийн материалуудыг ил тод цахим хуудсанд байршуулж байгаа нь олон нийтээс гарах хардлага,буруу, ташаа мэдээллийг багасгаж, тендерт оролцогчдын гаргаж болох гомдол үндэслэлтэй байх, мэдээллийн ил тод байдлыг хангахад чиглэсэн ач холбогдолтой арга хэмжээ юм.

Цахим худалдан авах ажиллагааны систем  www.meps.gov.mn-сайтад 2016 оны 12-р сарын байдлаар Орон нутгийн өмчийн газраас зарласан 25 төсөл арга хэмжээний ажлын тендер шалгаруулалтын үр дүнг оруулж,шалгарсан компаний холбогдох баримт бичгийг байршуулсан.

2016 оны 03 дүгээр сардорон нутгийн худалдан авалт хариуцсан мэргэжилтний сургалтыг зохион байгуулан Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд төрийн албан хаагчдын үүрэг оролцоо, хариуцлагын талаар мөн Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх,зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг хэрхэн гаргах талаар зөвлөлгөө өгч холбогдох арга зүйн зөвлөлгөө туслалцаа үзүүлэх зорилгоор үзүүлэн материал бэлтгэж сурталчилсан.

Мөн энэ үеэр Сангийн сайдын 2013 онгы 04-р сарын 19-ний өдрийн 84 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх,гэрчилгээ олгох журам”-ын дагуу Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр суурь мэдлэг олгох А3 гэрчилгээ авсан  албан хаагч иргэн өөрийн харъяалагдах нутаг дэвсгэр дэх төрийн болон ТББ-ыг төлөөлөн үнэлгээний хороонд орж ажиллаж байна.

Байгууллагын үйл ажиллагаа, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар санал гомдол, хүсэлт хүлээн авах  дэвтэр ажиллуулж,  иргэдийн санал гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлүүлэх нөхцөл бүрдсэн боловч одоогоор санал гомдол хүсэлт шүүмжлэл ирүүлээгүй байна.

Үйл ажиллагаа болон худалдан авах ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг тухай бүрт E.procurement.gov.mn, Arkhangai.gov.mn сайтад байршуулан ажилладаг.

Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны гүйцэтгэл болон 2016 оны төсвийн сар улирлын хуваарь, түүнтэй холбоотой  мэдээлэл,2015 оны санхүүгийн  жилийн эцсийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт зэргийг хуульд заасан хугацаанд цахим хуудас болон шилэн дансанд байршуулан ажиллаж байна.

Үйл ажиллагааны ил тод байдал:

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа  ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах хүрээнд Орон нутгийн өмчийн газраас зохион байгуулсан тендер шалгаруулалтын урилга, тендер шалгаруулалтын үр дүн, тендерийн нээлтийн тэмдэглэл, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг цахим хуудсанд нээлттэйгээр байршуулсан ба Тендерийн урилга нийт 25 зар мэдээллийг Ардчилал сонин болон  www.e-procurement.mof.gov.mn.pmmis.mof.gov.mn.www.e-tender.mn цахим худалдан авах системийн meps.gov.mn зэрэг цахим хуудсуудад  тавьж олон нийтэд мэдээллэж байна.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа  ажил үйлчилгээ худалдан авах  тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.4 дэх заалтын дагуу Үнэлгээний хорооныил толд байдлыг хангах зорилгоор үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоод,ТББ,захиалагч байгууллагын 2-оос доошгүй төлөөллийг оролцуулж байгаа бөгөөд 2016 оны үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд давхардсан тоогоор 128 иргэн ТББ, мэргэжлийн төлөөлөл орж ажилласан байна.

Үнэлгээний хорооны гишүүд оролцон цахим тендерийн нээлт хийж байгаа нь:

Тендерийн урилгыг өдөр тутмын Ардчилал,Өдрийн сонин, Үндэсний шуудансонинд нийтэлдэг.

 • Байгууллагын үйл ажиллагаа худалдан авах ажиллагааны талаар иргэд, олон нийтэд мэдээллийг ил тод хүргэх хүрээнд ХААА-ны 2016 оны ХАА-ны төлөвлөгөө, улиралын тайлан, тендер шалгаруулалтын урилга,  үр дүн зэрэг мэдээллийг Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны цахим хуудас www.e.procurement.mof.gov.mn, цахим худалдан авах ажиллагааны системwww-meps.gov.mn, ХААГ-ын www.е-tender.mn,   Arkhangai.gov.mn цахим хуудсанд тус тус байршуулж,мөн “Архангайн толь” сонины 2016 оны 1 дүгээр сарын 16-ний өдрийн №03 дугаарт нийтлүүлж, зарим нээлттэй тендер шалгаруулалтын нээлтийг орон нутгийн телевизээр нэвтрүүлж олон нийтэд нээлттэй мэдээлж байна.

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, урилгыг цахим сайт, сонинд нийтэлсэн байдал:

 • Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, хөндлөнгийн хяналтыг  хангуулах үүднээс   үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр  бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.4-д заасанчлан ТББ болон аймгийн ИТХ-аас томилсон иргэдийг  оролцуулж  байна.
 • 2016 оны 12 сарын 12-15-ны өдрүүдэд Глоб интернэшл ТББ-тай хамтран Хөвсгөл аймагт зохион байгуулагдсан Боловсролын систем дэхь худалдан авах ажиллагаа дахь үнэлэлт, дүгнэлт тайлагналыг сургалтанд мэргэжилтэн Ш.Цэцэгмаа хамрагдсан.
 • 2016 оны 12 сарын 10-нд зохион Либарал эмэгтэйчүүдийн оюуны сан ТББ-аас зохион байгуулсан нээлттэй хэлэлцүүлэгт оролцон 2016 оны худалдан талаар мэдээлэл өгсөн.
 • Тайлант хугацаанд тендер шалгаруулалттай холбоотой дараахь гомдол ирсэн. Үүнд: Тендерт оролцогч Монтегео ХХК, Сизу ХХК-наас  гаргасан нийт 2  гомдлыг  ирсэн бичигт бүртгэж, хариуг  холбогдох  хуулийн дагуу  хугацаанд нь  шийдвэрлэсэн. Мөн тендер шалгаруулалттай холбоотой асуудлаар 70332451 утсаар болон холбогдох мэргэжилтний утсаар, өөрийн биеэр биечлэн орж ирсэн зэрэг 52 удаагийн хүсэлт, тодруулга асуулганд  холбогдох мэдээллийг өгсөн.

Харьяа байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааны талаар:

ХААА-ны  үндсэн зорилт “Худалдан авах ажиллагааны талаар  төрийн захиргааны байгууллага, ААН, иргэдийг мэргэжил арга зүйн  зөвлөгөөгөөр хангана” зорилтын хүрээнд:

ü  Аймгийн Аудитын газрын хяналтын бүрэлдэхүүнд албаны дарга Ш.Цэцэгмаа  орж 2016 оны 3 дугаар сарын 10-наас 3 дугаар сарын 30-ны өдрүүдэд Хангай, Тариат, Цахир, Чулуут, Өндөр-Улаан, Эрдэнэмандал, Жаргалант, Цэцэрлэг, Хайрхан, Өлзийт, Батцэнгэл сумдад ажиллаж, сумдын худалдан авалтыг хуулийн дагуу зохион байгуулсан эсэхийг шалгаж, тендерийн баримт бичиг боловсруулах, архивын баримт бичгийн бүрдүүлэлтийн талаар зөвлөж, гаргасан алдаа дутагдлыг засах, шаардлагатай тохиолдолд арга хэмжээ авч, сануулах зэргээр хамтран ажилласан.

ü  Орон нутагт  2016 оны 2 дугаар сард худалдан авалтыг зохион байгуулах үнэлгээний хорооны гишүүд, сумдын өмч худалдан авалт хариуцсан мэргэжилтнүүд, сумдын Засаг дарга нарт аймгийн ЗДТГ, Өмчийн албатай  хамтран худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахад илэрсэн нийтлэг дутагдал, цаашид анхаарах асуудлын талаар сургалт зохион байгуулж, зөвлөсөн.

ü  2016 оны 11 дүгээр сард мэргэжилтэн Ш.Цэцэгмаа нь Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит сумдын ажлын байдлыг сайжруулан, арга зүйн зөвлөгөө өгөх чиглэлээр Засаг даргын тамгын газрын ажлын хэсэгт орж ажиллан зөвлөгөө өгч, гаргасан алдаа дутагдлыг засах, шаардлагатай тохиолдолд арга хэмжээ авч, сануулах зэргээр хамтран ажилласан.

ü  Орон нутагт 2016 оны 2 дугаар сард худалдан авалтыг зохион байгуулах үнэлгээний хорооны гишүүд, сумдын өмч худалдан авалт хариуцсан мэргэжилтнүүд, сумдын Засаг дарга, аймгийн ЗДТГ,Өмчийн албатай  хамтран худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахад илэрсэн нийтлэг дутагдал, цаашид анхаарах асуудлын талаар сургалт зохион байгуулж, зөвлөсөн.

ü  Аймгийн Аудитын газартай хамтран хийсэн хяналт шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээ, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах талаар зөвлөмжийг 19 сумын Засаг дарга нарт 2016 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01/106 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.

Хянасан:

Орон нутгийн өмчийн газрын дарга                               Х.Ганхуяг

Боловсруулсан:

Мэргэжилтэн                                                                        Ш.Цэцэгмаа

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН 2016  ОНЫ  БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙНТАЙЛАН

Архангай аймгийн хувьд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 637.5 сая төгрөгийн өртөгбүхий 6 төсөл арга хэмжээ, ОНХС-аар567.1 саятөгрөгийн өртөгбүхий 5 төсөл арга хэмжээ,Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр175.2 сая төгрөгийн өртөг бүхий 5 төсөл арга хэмжээ, Авто замын сангийн хөрөнгөөр 52.1 сая төгрөгийн өртөг бүхий 2 төсөл арга хэмжээ, захиалгат ажлаар 1446.2 сая төгрөгийн өртөг бүхий 7 төсөл арга хэмжээнийт 2878.03 сая төгрөгийн өртөгбүхий 25 төсөл арга хэмжээний худалдан авалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөж, худалдан авалтыг 100 хувь зохион байгуулаад байна.

Улсын төсвийн хөрөнгөөр зохион байгуулсан худалтан авалт: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх637.5 сая төгрөгийн өртөгбүхий 6 төсөл арга хэмжээний тендерийг 100% зохион байгуулсан.

 1. Архангай аймгийн Хотонт, Батцэнгэл суманд  шилмүүст модоор ойжуулах ажил /40 га/-ын тендер шалгаруулалтыг харьцуулалтын аргаар www.meps.gov.mnсайтаар цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, Ойд хангай ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан.
 2. Архангай аймгийн ЗДТГ-ын архивын тасагт тоног төхөөрөмж нийлүүлэх нийлүүлэгч сонгох нээлттэй тендерийг www.meps.gov.mnсайтаар цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, Лүндээ-Очир ХХК шалгарч гэрээ байгуулж, барааг нийлүүлсэн.
 3. Архангай аймгийн Чулуут сумын сургуулийн барилгын их засварын ажлын гүйцэтгэгч сонгох нээлттэй тендерийг www.meps.gov.mnсайтаар цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, Цамц ХХК шалгарч гэрээ байгуулан, ажлыг хүлээлгэн өгсөн.
 4. Архангай аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгийн барилгын дээврийн засварын ажлын гүйцэтгэгч сонгох нээлттэй тендерийг зохион байгуулж, Тамирын цахиур ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан.
 5. Архангай аймгийн Өлзийт сумын цэцэрлэгийн барилгын цахилгаан, дотор засварын ажлын гүйцэтгэгч сонгох харьцуулалтын аргын тендерийг зохион байгуулан захиалагчид тендер амжилтгүй болсон тухай зөвлөмж хүргүүлсэн. Захиалагч Ньюгранд технологи  ХХК-тай шууд гэрээ байгуулсан.
 6. Нийтийн номын сангийн барилгын /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ ажлын гүйцэтгэгч сонгох нээлттэй тендерийг зохион байгуулж, Тамирын цахиур ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан

ОНХС-ийн хөрөнгөөр зохион байгуулсан худалтан авалт: Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх567.1 саятөгрөгийн өртөг бүхий 5 төсөл арга хэмжээний худалдан авалтыг 100 хувь зохион байгууллаа.

 1. Архангай аймгийн ЗДТГ-ын хурлын залны засварын ажлын гүйцэтгэгч сонгох тендерийг харьцуулалтын аргаар зохион байгуулж, Тамирын цахиур ХХК шалгарч гэрээ байгуулан, ажлыг хүлээлгэн өгсөн.
 2. “Тамир” кино театрын их засварын ажлын гүйцэтгэгч сонгох тендерийг гүйцэтгэгч сонгох нээлттэй тендерийг www.meps.gov.mnсайтаар цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, Өгөөмөрөн шанд ХХК шалгарч гэрээ байгуулан, ажлыг хүлээлгэн өгсөн.
 3. Тариат сумын Мөрөн багийн цэцэрлэгийн их засварын ажлын  гүйцэтгэгч сонгох тендерийг гүйцэтгэгч сонгох нээлттэй тендерийгwww.meps.gov.mnсайтаар цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, Ноён-Өндөр констракшн ХХК шалгарч гэрээ байгуулан, ажлыг хүлээлгэн өгсөн.
 4. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэхэд шаардагдах их засварын ажлын гүйцэтгэгч сонгох тендерийг харьцуулалтын аргаар зохион байгуулж, Цогт-Өнжүүл ХХК шалгарч гэрээ байгуулан, ажлыг хүлээлгэн өгсөн.
 5. Архангай аймгийн Өгийнуур сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн халаалтын тогооны засварын засварын ажлын гүйцэтгэгч сонгох харьцуулалтын аргын тендерийг зохион байгуулан захиалагчид тендер амжилтгүй болсон тухай зөвлөмж хүргүүлсэн. Захиалагч КүХХК-тай шууд гэрээ байгуулсан.

Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгө оруулалт: Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөрхэрэгжүүлэх 140.2 сая төгрөгийн өртөг бүхий 4 төсөл арга хэмжээний худалдан авалтыг зохион байгуулсан.

 1. Ойжуулалтын ажил /Ихтамир сумын Эрдэнэтолгой Нарийн-Өлөнт 15га, Өндөр-Улаан сумын Бэлхи Гарчин 20га, Цэнхэр сумын Цэнхэр Хэц бэлчир 15га/ -ын гүйцэтгэгч сонгох харьцуулалтын аргаар www.meps.gov.mnсайтаар цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, 1,3-р багцад Олз мод ХХК, 2-р багцад Ойд хангай ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан.
 2. Байгалийн сэргэн ургалтанд туслах ажил /Эрдэнэмандал Тээл Өл 50га, Батцэнгэл Далт 50га/-ын гүйцэтгэгч сонгох тендерийг харьцуулалтын аргаар  www.meps.gov.mnсайтаар цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, Мөнхгэрэл-мандал ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан.
 3. Ойн хөнөөлт шавьж, өвчний судалгаа тэмцлийн ажил /Жаргалант 1500га, Эрдэнэмандал 1500га, Цэцэрлэг 1500га, Булган 1500га/-ын гүйцэтгэгч сонгох тендерийг харьцуулалтын аргаар  www.meps.gov.mnсайтаар цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, Гранд форест ХХК шалгарч гэрээ байгуулан, ажлыг хүлээлгэн өгсөн.
 4. Булган уулын өвөр дэх Бурхан багшийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн усалгаа, арчилгаа, усалгааны техник тоног төхөөрөмжийн зардал, Хашаат сумын Номгон багт уст цэг гаргах ажлын тендерийг харьцуулалтын аргаар  www.meps.gov.mnсайтаар цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, амжилтгүй болсон тухай зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.
 5. Архангай аймгийн орон нутгийн нөөцөд өвс бэлтгэн нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгох харьцуулалтын аргын тендерийг зохион байгуулан захиалагчид тендер амжилтгүй болсон тухай зөвлөмж хүргүүлсэн. Захиалагч Багахангай ХХК, Тэргүүн сүлд ХХК-уудтай шууд гэрээ байгуулсан.

Автозамын сангийн хөрөнгө оруулалт: Авто замын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх  52.1 сая төгрөгийн өртөг бүхий 2 төсөл арга хэмжээний худалдан авалтыг зохион байгуулсан.

 1. Цогт-Уулын цэцэрлэг, өрхийн эмнэлгийн чиглэлийн 0,458 км хатуу хучилттай зам, авто машины зогсоолын засвар арчлалт /суурийн ажил/ -ын ажлын гүйцэтгэгч сонгох тендерийг харьцуулалтын аргаар зохион байгуулж, Авто зам ХХК шалгарч гэрээ байгуулан, ажлыг хүлээлгэн өгсөн.
 2. Архангай аймгийн төв Цогт-Уулын цэцэрлэг, өрхийн эмнэлгийн чиглэлийн 0,458 км хатуу хучилттай замд d 1.0 м төмөр бетон хоолой барих ажлын гүйцэтгэгч сонгох тендерийг харьцуулалтын аргаар зохион байгуулж, Авто зам ХХК шалгарч гэрээ байгуулан, ажлын хийж гүйцэтгэн, хүлээлгэн өгсөн.

Захиалгат ажлын худалдан авалт: Захиалгат ажлаар 1446.2 сая төгрөгийн өртөг бүхий 6 тендер зохион байгуулж, гэрээ байгуулах эрх олгосон.

 1. Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын захиалгаар Архангай аймаг Нэгдсэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгслэл нийлүүлэхнээлттэй тендерийг 38 багцтайгаар  www.meps.gov.mnсайтаар цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, гүйцэтгэгчээр  МЭИК ХХК, Монос фарм ХХК, Ази фарм ХХК, Монфа трейд ХХК, Евро фарм ХХК, Нахиа импекс ХХК, Мөнхийн тун ХХК, Сүвэн уул ХХК, Гурван гал мед ХХК, Айвико ХХК, Медклийн ХХК-ууд шалгарч, гэрээ байгуулсан.
 2. Архангай аймгийн Эрдэнэбулган суманд Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай 501 өрхийн 2577 иргэнд хүнсний эрхийн бичиг олгох, нийлүүлэх нйилүүлэгч сонгох нээлттэй тендерийг 5 багцтайгаар зохион байгуулж, 1, 2-р багцад Тансаг оюу ХХК, 3, 4-р багцад Тансаг трейд ХХК, 5-р багцад Хадат хужирт ХХК буюу хүнсний дэлгүүрүүд шалгарч гэрээ байгуулсан.
 3. Архангай аймгийн ахмад настан, ХБИ-дэд сонсголын дижитал аппарат нийлүүлэх нийлүүлэгч сонгох нээлттэй тендерийг www.meps.gov.mnсайтаар цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, Тунгалаг аялгуу ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан.
 4. Архангай аймгийн Хөгжимт драмын театрын 2016 оны түлш нийлүүлэх гүйцэтгэгч сонгох тендерийг харьцуулалтын аргаар  зохион байгуулж, амжилтгүй болсон тухай зөвлөмжийг захиалагч/ХДТ/-д хүргүүлсэн.
 5. Архангай аймгийн Хотонт сумын Тамгын газрын хуучин барилгыг Ахуйн үйлчилгээний зориулалтаар өөрчлөн засварлах ажлын гүйцэтгэгч сонгох тендерийг харьцуулалтын аргаар зохион байгуулж Гурвантамир ХХК шалгарч гэрээ байгуулан, ажлыг хүлээлгэн өгсөн.
 6. Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сумын Ахуйн үйлчилгээний төвийн барилгын засварын ажлын гүйцэтгэгч сонгох тендерийг харьцуулалтын аргаар зохион байгуулж, Гурвантамир ХХК шалгарч гэрээ байгуулан, ажлыг хүлээлгэн өгсөн.
 7. Архангай аймгийн орон нутгийн нөөцөд өвс бэлтгэн нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгох харьцуулалтын аргын тендерийг зохион байгуулан захиалагчид тендер амжилтгүй болсон тухай зөвлөмж хүргүүлсэн. Захиалагч шууд гэрээ байгуулсан.

2016 оны худалдан авалтаар зохион байгуулагдсанаар нийт 112.4 сая төгрөгийн  хэмнэлтийг гаргасан болно. Үүнд: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаас 25.8 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаас 37,0 сая төгрөг, байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгө оруулалтаас 42,0 сая төгрөг, авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар 0,4 сая төгрөг, захиалгат хөрөнгө оруулалтаар 7,2 сая төгрөгийн хэмнэлт тус тус гаргасан байна.

Цахим тендерийн нээлт

Архангай аймгийн  Нэгдсэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгслэл нийлүүлэхнээлттэй тендерийг 38 багцтайгаар  www.meps.gov.mnсайтаар цахим хэлбэрээр зарлаж, цахим системээр нээлт хийж байгаа нь

 

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилтын хүрээнд:

 • Худалдан авах ажиллагааны алба нь  “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”,”Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”, Монгол улсын Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолоор баталсан “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт” болон бусад холбогдох хууль, тогтоомжийг мөрдлөг болгож ажилладаг.
 • Орон нутгийн өмчийн газар нь төрийн өмчийн хадгалалт, хамгаалалт, худалдан авалтыгавлига,ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид,ил тод нээлттэй явуулах боломж нөхцлийг бүрдүүлэхэд онцгой анхааран ажиллаа. Тус байгууллага нь Үйл ажиллаганы 2016 оны төлөвлөгөө, Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөөг Засаг даргын мөрийн хөтөлбөртэй уялдуулан хамтран  зохион байгуулж ажилласан.
 • Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг гарган ажиллаж байгаа бөгөөд 2016 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар 100 хувь  биелэсэн гэж үзэж байна.
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, Авилгын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасны дагуу байгууллагын ажилтнууд орон нутгийн өмчийн хадгалалт, хамгаалалт, тендер шалгаруулах ажиллагааг ашиг сонирхлын зөрчилгүй зохион байгуулж, Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн дагуу тендерийн урилга болон худалдан авах ажиллагааны үр дүнг холбогдох сайт, мэдээллийн самбарт байршуулж олон нийтэд тэгш хүртээмжтэй ажиллаж байна.

Байгууллагын мэдээллийн самбаралбан тасалгаанд болон коридорт байрлуулсан.

Төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт,соён гэгээрүүлэх ажлын албан хаагчдын энэ чиглэлийн мэдлэг,ойлголтыг дээшлүүлэх Авлигын эсрэг хууль,Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль,Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийг сахих,Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг сурталчилах  таниулах,Төрийн албан хаагчийн ёс зүйг эрхэмлэх чиглэлээр тодорхой заалтуудыг тусган хэрэгжүүлсэн.Үүнд:

 1. Авлигын эсрэг хууль, тогтоомжийг таниулах нь сургалт. 2016 оны 01-р сарын 15-нд  Мерси кор ОУ –ын байгууллага, ХАААлба
 2. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн эрхэмлэх зүйл, ёс суртахуун” лекц 2016 оны 02-р сарын 16.  Илтгэгч нь: ХААА-ны мэргэжилтэн Д.Эрдэнэтуяа
 3. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй лекц 2016 оны 06-р сарын 20  Илтгэгч нь ХААА-ны дарга Ш.Цэцэгмаа
 4. Байгууллагын соёл, ёс зүй лекц  Илтгэгч нь: ХААА-ны ахлах мэргэжилтэн Д.Дашням нар хэлэлцүүлэг сургалтуудыг зохион байгуулсан.

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хууль зүйн хэлтэстэй хамтран Эрдэнэбулган сумын 1,2,3,4,5,6,7 дугаар багийн иргэдэд худалдан авах ажиллагаатай холбоотой хуулийн мэдлэг олгох сургалт зохион байгууллаа.

 

Аймгийн ЗДТГ Хууль хяналтын газруудтай хамтран хууль эрх зүйн хэрэгжилтийг сайжруулах албан хаагчдын эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх,хууль эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх,эрх зүйн зөрчлөөс урьчилан сэргийлэх улмаар зөрчилгүй хамтолон болох зорилгоор өмч болон худалдан авалттай холбоотой зохион байгуулагдсан ажлыг сурталчилах нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг 2016 оны 10-р сарын 12-ний өдөр зохион байгуулсан.

Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу албан хаагчдын хууль эрх зүйн мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх мэдлэг сорих тэмцээнийг зохион байгуулсан нь ажилчдын ажиллах чадвар бүтээлч болон логик сэтгэлгээ танин мэдэхүйг хөгжүүлж Орон нутгийн өмчийн газрын албан хагчдын мэдвэл зохих хууль, тогтоомж дүрэм журмыг судлуулан таниулах энэ чиглэлийн мэдлэгээ ахиулахад ихээхэн ач холбогдолтой арга хэмжээ болсон.

2016оны 10-р сард орон нутгийн удирдах ажилтны сургалт семинарыг зохион байгуулан Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай болон Авлигын эсрэг хууль тогтоомж бусад холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг таниулж,ил тод байдлын талаар байгууллагын дарга сургалт зохион байгуулжгарын авлага материал ном тараан олгосон.

                Орон нутгийн өмч хариуцсан ажилтны сургалт

2016 оны 4-р сард Өмнөговь аймагт  болсон худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр олгосон сургалт семинарт албан хаагчид бүрэн хамрагдсан.

2016 онд нийт 27 үнэлгээний хороонд ажилласан иргэний төлөөлөл, албан хаагчид, ТББ-ийн төлөөллөөс ашиг ,сонирхлын зөрчил үүссэн эсэх талаарх 128 мэдэгдлийг байгууллагын ЭБАТ-д хүлээн авч, мэдүүлэг бүрдүүлэлтийн цахим системд бүртгэсэн байна.Тайлангийн хугацаанд ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх тухай зөрчил гараагүй.

Тайлант хугацаанд холбогдох хууль тогтоомж, түүнд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг байгууллагын албан хаагчдад мэдээллийн самбар,дотоод сүлжээ,шуурхай хурал,зөвлөлгөө зөвлөмж өгөх хэлбэрээр сурталчилан таниулж мөрдүүлэн хэрэгжүүлж ажилласан.

Мэдэгдэл болон мэдүүлэгтэй холбоотой зургууд

Ашиг сонирхлын зөрчилтгүй гэдгээ илэрхийлэх,зөрчил үүссэн тухай  120 хүний

Мэдэглийг meduuleg.aas.mn сайтад байршуулсан.

 

Орон нутгийн өмчийн газар  нь  “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль”, ”Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”,Монгол улсын Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолоор баталсан “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт” болон бусад холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу байгууллагын ил тод нээлттэй байдал,үзүүлж буй үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх талаар тодорхой үр  дүнтэй ажлуудыг авч хэрэгжүүлж байна.2016 онд зохион байгуулан ажиллаж байгаа эрх шилжиж ирсэн зарим төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг чиг үүргийн дагуу зохион байгуулан ажиллаж ирсэн.

Нийт зохион байгуулагдахаартөлөвлөгдсөн төсөл арга хэмжээний худалдан авалтыг 100 хувь зохион байгууллаа. Цахим тендерийн нээлт

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний  төлөвлөгөөнд “Тендерийн будлиан, авлига, хээл хахуулийг халах зорилгоор  төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг 100 хувь цахим хэлбэрт шилжүүлэх тухай“ тусгасан зорилтыг хэрэгжүүлэхээр ХААА-наас зохион байгуулах тендер шалгаруулалтын 44 хувийг цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан.Цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан 11 тендер шалгаруулалтанд оролцогч 31 аж ахуйн нэгж цахим тендерт оролцох эрх авах сургалтанд хамрагдаж, нууц код авсан. Цахим худалдан авах ажиллагааны системийг нэвтрүүлснээр нээлттэй, үр ашигтай, шударга, ил тод байдал нэмэгдэж, тендер зохион байгуулах зардал буурах, төсвийн үргүй зардал багасгах, худалдан авах ажиллагааны хяналтыг дээшлүүлэх зэрэг олон давуу талыг бий болгож байна.

Цахим тендерийн 2-р шатны сургалтанд манай байгууллагаас  мэргэжилтэн  Б.Түвшинцэнгэл, Д.Эрдэнэтуяа нар хамрагдсан.

Мэдээллийн самбарыг гадна болон дотор талд байрлуулан ажиллаа.

Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой иргэдийн мэдээлэл авах боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор www.e.procurement.mof.gov.mn, e-tender.mn домэйн нэрүүд  дээр байгууллагын вэб хуудсыг байршуулан ажиллуулж байгаа бөгөөд байгууллагын эрхэм зорилго,үйл ажиллагааны стратегийн зорилт,зорилго, цаг үеийн  мэдээ мэдээлэл, зохион байгуулж буй төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны явц, түүний үр дүнгийн талаар мэдээлэллийг оруулж,тогтмол баяжуулан ажиллуулж байна.

Байгууллагын үйл ажиллагаа худалдан авахажиллагааны талаар иргэд, олон нийтэд мэдээллийг ил тод хүргэх хүрээнд ХАА-ны 2016 оны ХАА-ны төлөвлөгөө,улирлын тайлан,тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулахтай холбоотой бүхий л мэдээллийг Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны цахим хуудас www.e.procurement.mof.gov.mn, цахим худалдан авах ажиллагааны систем www-meps.gov.mn ХААГ-ын www.е-tender.mn,Arkhangai.gov.mnцахим хуудсанд тус тус байршуулж ,олон нийтэд нээлттэй мэдээллэж байна.

Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй компаниудын тендерийн материалуудыг ил тод цахим хуудсанд байршуулж байгаа нь олон нийтээс гарах хардлага,буруу, ташаа мэдээллийг багасгаж, тендерт оролцогчдын гаргаж болох гомдол үндэслэлтэй байх, мэдээллийн ил тод байдлыг хангахад чиглэсэн ач холбогдолтой арга хэмжээ юм.

Цахим худалдан авах ажиллагааны систем  www.meps.gov.mn-сайтад 2016 оны 12-р сарын байдлаар Орон нутгийн өмчийн газраас зарласан 25 төсөл арга хэмжээний ажлын тендер шалгаруулалтын үр дүнг оруулж,шалгарсан компаний холбогдох баримт бичгийг байршуулсан.

2016 оны 03 дүгээр сардорон нутгийн худалдан авалт хариуцсан мэргэжилтний сургалтыг зохион байгуулан Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд төрийн албан хаагчдын үүрэг оролцоо, хариуцлагын талаар мөн Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх,зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг хэрхэн гаргах талаар зөвлөлгөө өгч холбогдох арга зүйн зөвлөлгөө туслалцаа үзүүлэх зорилгоор үзүүлэн материал бэлтгэж сурталчилсан.

Мөн энэ үеэр Сангийн сайдын 2013 онгы 04-р сарын 19-ний өдрийн 84 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх,гэрчилгээ олгох журам”-ын дагуу Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр суурь мэдлэг олгох А3 гэрчилгээ авсан  албан хаагч иргэн өөрийн харъяалагдах нутаг дэвсгэр дэх төрийн болон ТББ-ыг төлөөлөн үнэлгээний хороонд орж ажиллаж байна.

Байгууллагын үйл ажиллагаа, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар санал гомдол, хүсэлт хүлээн авах  дэвтэр ажиллуулж,  иргэдийн санал гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлүүлэх нөхцөл бүрдсэн боловч одоогоор санал гомдол хүсэлт шүүмжлэл ирүүлээгүй байна.

Үйл ажиллагаа болон худалдан авах ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг тухай бүрт E.procurement.gov.mn, Arkhangai.gov.mn сайтад байршуулан ажилладаг.

Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны гүйцэтгэл болон 2016 оны төсвийн сар улирлын хуваарь, түүнтэй холбоотой  мэдээлэл,2015 оны санхүүгийн  жилийн эцсийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт зэргийг хуульд заасан хугацаанд цахим хуудас болон шилэн дансанд байршуулан ажиллаж байна.

Үйл ажиллагааны ил тод байдал:

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа  ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах хүрээнд Орон нутгийн өмчийн газраас зохион байгуулсан тендер шалгаруулалтын урилга, тендер шалгаруулалтын үр дүн, тендерийн нээлтийн тэмдэглэл, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг цахим хуудсанд нээлттэйгээр байршуулсан ба Тендерийн урилга нийт 25 зар мэдээллийг Ардчилал сонин болон  www.e-procurement.mof.gov.mn.pmmis.mof.gov.mn.www.e-tender.mn цахим худалдан авах системийн meps.gov.mn зэрэг цахим хуудсуудад  тавьж олон нийтэд мэдээллэж байна.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа  ажил үйлчилгээ худалдан авах  тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.4 дэх заалтын дагуу Үнэлгээний хорооныил толд байдлыг хангах зорилгоор үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоод,ТББ,захиалагч байгууллагын 2-оос доошгүй төлөөллийг оролцуулж байгаа бөгөөд 2016 оны үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд давхардсан тоогоор 128 иргэн ТББ, мэргэжлийн төлөөлөл орж ажилласан байна.

Үнэлгээний хорооны гишүүд оролцон цахим тендерийн нээлт хийж байгаа нь:

Тендерийн урилгыг өдөр тутмын Ардчилал,Өдрийн сонин, Үндэсний шуудансонинд нийтэлдэг.

 • Байгууллагын үйл ажиллагаа худалдан авах ажиллагааны талаар иргэд, олон нийтэд мэдээллийг ил тод хүргэх хүрээнд ХААА-ны 2016 оны ХАА-ны төлөвлөгөө, улиралын тайлан, тендер шалгаруулалтын урилга,  үр дүн зэрэг мэдээллийг Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны цахим хуудас www.e.procurement.mof.gov.mn, цахим худалдан авах ажиллагааны системwww-meps.gov.mn, ХААГ-ын www.е-tender.mn,   Arkhangai.gov.mn цахим хуудсанд тус тус байршуулж,мөн “Архангайн толь” сонины 2016 оны 1 дүгээр сарын 16-ний өдрийн №03 дугаарт нийтлүүлж, зарим нээлттэй тендер шалгаруулалтын нээлтийг орон нутгийн телевизээр нэвтрүүлж олон нийтэд нээлттэй мэдээлж байна.

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, урилгыг цахим сайт, сонинд нийтэлсэн байдал:

 • Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, хөндлөнгийн хяналтыг  хангуулах үүднээс   үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр  бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.4-д заасанчлан ТББ болон аймгийн ИТХ-аас томилсон иргэдийг  оролцуулж  байна.
 • 2016 оны 12 сарын 12-15-ны өдрүүдэд Глоб интернэшл ТББ-тай хамтран Хөвсгөл аймагт зохион байгуулагдсан Боловсролын систем дэхь худалдан авах ажиллагаа дахь үнэлэлт, дүгнэлт тайлагналыг сургалтанд мэргэжилтэн Ш.Цэцэгмаа хамрагдсан.
 • 2016 оны 12 сарын 10-нд зохион Либарал эмэгтэйчүүдийн оюуны сан ТББ-аас зохион байгуулсан нээлттэй хэлэлцүүлэгт оролцон 2016 оны худалдан талаар мэдээлэл өгсөн.
 • Тайлант хугацаанд тендер шалгаруулалттай холбоотой дараахь гомдол ирсэн. Үүнд: Тендерт оролцогч Монтегео ХХК, Сизу ХХК-наас  гаргасан нийт 2  гомдлыг  ирсэн бичигт бүртгэж, хариуг  холбогдох  хуулийн дагуу  хугацаанд нь  шийдвэрлэсэн. Мөн тендер шалгаруулалттай холбоотой асуудлаар 70332451 утсаар болон холбогдох мэргэжилтний утсаар, өөрийн биеэр биечлэн орж ирсэн зэрэг 52 удаагийн хүсэлт, тодруулга асуулганд  холбогдох мэдээллийг өгсөн.

Харьяа байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааны талаар:

ХААА-ны  үндсэн зорилт “Худалдан авах ажиллагааны талаар  төрийн захиргааны байгууллага, ААН, иргэдийг мэргэжил арга зүйн  зөвлөгөөгөөр хангана” зорилтын хүрээнд:

ü  Аймгийн Аудитын газрын хяналтын бүрэлдэхүүнд албаны дарга Ш.Цэцэгмаа  орж 2016 оны 3 дугаар сарын 10-наас 3 дугаар сарын 30-ны өдрүүдэд Хангай, Тариат, Цахир, Чулуут, Өндөр-Улаан, Эрдэнэмандал, Жаргалант, Цэцэрлэг, Хайрхан, Өлзийт, Батцэнгэл сумдад ажиллаж, сумдын худалдан авалтыг хуулийн дагуу зохион байгуулсан эсэхийг шалгаж, тендерийн баримт бичиг боловсруулах, архивын баримт бичгийн бүрдүүлэлтийн талаар зөвлөж, гаргасан алдаа дутагдлыг засах, шаардлагатай тохиолдолд арга хэмжээ авч, сануулах зэргээр хамтран ажилласан.

ü  Орон нутагт  2016 оны 2 дугаар сард худалдан авалтыг зохион байгуулах үнэлгээний хорооны гишүүд, сумдын өмч худалдан авалт хариуцсан мэргэжилтнүүд, сумдын Засаг дарга нарт аймгийн ЗДТГ, Өмчийн албатай  хамтран худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахад илэрсэн нийтлэг дутагдал, цаашид анхаарах асуудлын талаар сургалт зохион байгуулж, зөвлөсөн.

ü  2016 оны 11 дүгээр сард мэргэжилтэн Ш.Цэцэгмаа нь Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит сумдын ажлын байдлыг сайжруулан, арга зүйн зөвлөгөө өгөх чиглэлээр Засаг даргын тамгын газрын ажлын хэсэгт орж ажиллан зөвлөгөө өгч, гаргасан алдаа дутагдлыг засах, шаардлагатай тохиолдолд арга хэмжээ авч, сануулах зэргээр хамтран ажилласан.

ü  Орон нутагт 2016 оны 2 дугаар сард худалдан авалтыг зохион байгуулах үнэлгээний хорооны гишүүд, сумдын өмч худалдан авалт хариуцсан мэргэжилтнүүд, сумдын Засаг дарга, аймгийн ЗДТГ,Өмчийн албатай  хамтран худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахад илэрсэн нийтлэг дутагдал, цаашид анхаарах асуудлын талаар сургалт зохион байгуулж, зөвлөсөн.

ü  Аймгийн Аудитын газартай хамтран хийсэн хяналт шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээ, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах талаар зөвлөмжийг 19 сумын Засаг дарга нарт 2016 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01/106 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.

Хянасан:

Орон нутгийн өмчийн газрын дарга                               Х.Ганхуяг

Боловсруулсан:

Мэргэжилтэн                                                                        Ш.Цэцэгмаа