Танилцуулга

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс

            Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, жил бүрийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд үндэслэн аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн стратеги, бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Тус хэлтэс нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа, аялал , дэд бүтэц / эрчим хүч, зам, тээвэр, харилцаа холбоо, шуудан /, хот байгуулалт, архитектур төлөвлөлт, газрын харилцаа, байгаль орчин / байгаль хамгаалах, түүний баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх/, хүнс хөдөө аж ахуй / малын эрүүл мэнд, үржил селекц, бэлчээр ашиглалт, усан хангамж, газар тариалан /,    хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмчийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

 IMG5594

П.ЭнхтайванХөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

IMG_4145С.ДархижавХөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн “Хөдөө аж ахуй, үйлдвэржилт хариуцсан” мэргэжилтэн

IMG_4117Д.ДэлэгХөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн “Авто зам, барилга, газрын асуудал хариуцсан” мэргэжилтэн

Л.ОюунбаярХөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн “Дэд бүтэц, худалдаа, үйлчилгээ хариуцсан” мэргэжилтэн