Танилцуулга

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН ДАРГА ЛХААЖАВ ОВОГТОЙ ЧАДРААБАЛ

          IMG_0868    Үнсэн захиргаа: Архангай аймаг Тариат сум

              Төгссөн сургууль: 10 жилийн дунд сургууль

              Улсын Багшийн Дээд сургууль

             Москва Комсмолын Дээд сургууль

              Франц, Тайвань, Авсрталид мэргэжил дээшлүүлсэн

              Мэргэжил: Багш

              Боловсрол: Дээд

              Ажилласан жил 37 дахь жилдээ

Ажилласан байдал:

 • Ерөнхий боловсролын байгууллагад хичээлийн эрхлэгч, захирал, Боловсролын газрын арга зүйч, дарга
 • Аймгийн МХЗЭ-ийн хороонд хэлтсийн эрхлэгч, нарийн бичгийн дарга
 • Аймгийн АДХГЗ-нд зохион байгуулагч
 • Засаг даргын Тамгын газрын дарга, албаны дарга, Хяналт шинжилгээ-үнэлгээний тасгийн дарга

Гавъяа шагнал:  Алтан гадас одон, ойн медалиуд, Боловсролын, Төрийн захиргааны, Төрийн хяналтын тэргүүний ажилтан

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН ЖҮГДЭР ОВОГТОЙ БЯМБАСҮРЭН

              Untitled-2   Үнсэн захиргаа: Архангай Жаргалант сум

                Төгссөн сургууль: 1978 онд Жаргалант сумын 8 жилийн

дунд сургууль

                 1980 онд Тариат сумын 10 жилийн дунд сургууль

                 1985 онд ХААИС

                 Мэргэжил: Төрийн удирдлага, мал зүйч

                 Боловсрол: дээд

                  Ажилласан жил: 30 дахь жилдээ

                  Ажилласан байдал:

 •                  1985-1989 онд Төвшрүүлэхийн сангийн аж ахуйд мал зүйч
 •                  1989-1995 онд Төвшрүүлэх сумын Үйлдвэрчний холбооны дарга
 •                 1995-2005 онд Төвшрүүлэх сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга
 • 2005-2008 онд Төвшрүүлэх сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга
 • 2009-2011 онд Архангай аймгийн Хөдөөгийн Ядуурлыг бууруулах хөтөлбөрт мэргэжилтэн
 • 2012 оноос одоог хүртэл аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт Хяналт шинжилгээ-үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байна.

Гавъяа шагнал: Ардын хувьсгалын 80, 90 жилийн ойн медаль Хүнс хөдөө аж ахуйн салбарын тэргүүний ажилтан, Улаан загалмайн хорооны тэргүүний ажилтан, Батлан хамгаалах Яамны болон аймгийн Засаг даргын жуух бичиг

Хяналт шинжилгээ-үнэлгээний тасгийн чиг үүрэг:

 • Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тасгийн үйл ажиллагааг өдөр тутмын удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлээр мэргэших
 • Бодлогын зорилтын хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж зөвлөгөө, мэдээллээр хангах
 • Аймгийн чиг үүргийн үзүүлэлтийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөлгөө мэдээллээр хангах
 • Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж үр нөлөө үр дагварыг үнэлэх, мэдээлэх
 • Аймгийн ЗДТГ болон төрийн байгууллагуудын нээлттэй байдалд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөлгөө мэдээллээр хангах
 • Аймгийн эдийн засгийн болон нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтэнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөлгөө мэдээллээр хангах
 • Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, сумдын Засаг дарга, ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд явцын болон үр дүнгийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүнг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулах
 • Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох талаар санал боловсруулах, арга зүйн зөвлөгөө өгөх

            Ажлын утас : 70333604,   70332915