засаг даргын захирамж

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2018 ОНЫ 01, 02  ДУГААР САРУУДАД

ГАРГАСАН ЗАХИРАМЖИЙН ТОЙМ

 

2018.01.29                                                                                         Эрдэнэбулган сум

 Захирамж тус бүрийг агуулгаар нь тоймлон танилцуулвал:
Огноо Дугаар Захирамжийн агуулга Хяналт тавих, хэрэгжүүлэх газар, хэлтэс
1 2 3 4 5
1 01/02 А/01 Газар эзэмшүүлэх тухай ГХБХБГазар
2 01/02 А/02 “СЗДҮАХ-ийн хэрэгжилтэд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх” тухай тогтоолтой холбогдуулан Өгийнуур суманд үүссэн нөхцөл байдлыг судлах ажлын хэсэг байгуулах тухай Ажлын хэсэг /Ш.Гомбодорж/
3 01/03 А/04 Иргэдэд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчлэх нийлүүлэгчийг сонгох үнэлгээний хороо байгуулах тухай ОНӨГазар
4 01/03 А/05 Эм эмнэлгийн хэрэгслийг нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгох үнэлгээний хороо байгуулах тухай ОНӨГазар
5 01/13 А/06 Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх шуурхай ажлын хэсэг томилох тухай ОБГазар, ХХААГазар, Хашаат, Өгийнуур, Өлзийт сумын засаг дарга нар
6 01/15 А/07 Цахилгаан станц барих бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсэг байгуулах тухай Ажлын хэсэг/Б.Болормаа/
7 01/15 А/08 “Булган уулын түмэн зулын баяр, Тамирын жавар” мөсний баярын арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Ажлын хэсэг/Б.Цэрэннадмид/
8 01/16 А/09 Булган уулын түмэн зулын баяр, Тамирын жавар” мөсний баярын арга хэмжээний зардал гаргах тухай АЗДТГазар 
9 01/17 А/10 Аймгийн нөөцийн өвсний үнийг хямдруулж, сумдад хувиарлах тухай АЗДТГазарСумдын засаг дарга нар
10 01/18 А/11 Төлөвлөгөө батлуулах тухай СТСХэлтэс
11 01/18 А/12 Аймгийн 2018 оны төсвийн сар, улирлын хуваарь батлах тухай Татварын хэлтэс, СТСХэлтэс
12 01/19 А/13 ХАБЭАхуйн аймгийн дэд хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Ажлын хэсэг /Б.Болормаа/
13 01/19 А/14 Орон тооны бус татварын байцаагч нарын цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардал гаргах тухай СТСХэлтэс
14 01/19 А/15 Ноос, ноолуур угаах үйлдвэрийн   барилын зураг төслийн даалгавар боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Ажлын хэсэг /Б.Болормаа/
15 01/19 А/16 Гүйцэтгэлийн гэрээ дүгнэх ажлын хэсэг байгуулах тухай Ажлын хэсэг /Б.Буяннэмэх
16 01/22 А/17 Иргэдэд буцалтгүй тусламж олгох тухай АЗДТГазар
17 01/23 А/18 “Архангайд үйлдвэрлэв” цагаан сар үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Ажлын хэсэг /Б.Болормаа/ХОХБТХэлтэс, Сумын засаг дарга нар
18 01/23 А/19 Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай АЗДТГазар
19 01/23 А/20 Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг, тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа явуулах тухай Авто тээврийн төв, сумын засаг дарга нар
20 01/24 А/21 Махны үйлдвэр байгуулах ажлыг судалх ажлын хэсгийг байгуулах тухай Ажлын хэсэг /Б.Цэрэннадмид/
21 01/25 А/22 Хуанли хэвлүүлэх зардал гаргах тухай АЗДТГазар
22 01/25 А/23 Сумдад өвс, тэжээл тээвэрлэн хүргэх зардал гаргах тухай /49,262,240/ ОБГазар
23 01/29 А/24 Сургалтад хамруулах тухай АЗДТГазарОБГазар
24 01/29 А/25 “Эх хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр”-ийг орон нутагт хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай НБХэлтэс, ЭМГазар, Сумдын засаг дарга нар, сумын өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга нар
25 01/30 А/26 Ажлын хэсэг томилох хөрөнгө гаргах тухай АЗДТГазарОБГазар
26 01/30 А/27 Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын үйл ажиллагааны зардалд дэмжлэг үзүүлэх тухай АЗДТГазар 
27 01/30 А/28 Зардал гаргах тухай АЗДТГазар 
28 01/30 А/29 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх хуралд зардал гаргах тухай АЗДТГазар 
29 01/30 А/30 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцогчдод дэмжлэг үзүүлэх тухай АЗДТГазар 
Огноо Дугаар Захирамжийн агуулга Хяналт тавих, хэрэгжүүлэх газар, хэлтэс
1 2 3 4 5
1 02/05 А/31 Үр дүнгийн гэрээг дүгнэж шагнах тухай АЗДТГ, Статистикийн хэлтэс, Татварын хэлтэс, ЭМНДХэлтэс
2 02/05 А/32 Хамтран ажиллах гэрээг дүгнэж шагнах тухай АЗДТГ, Хангай сум, Жаргалант сум, Ихтамир сум
3 02/05 А/33 Захирал эрхлэгч нарыг шагнаж урамшуулах тухай
4 02/05 А/31 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ХОХБТХэлтэс, ГХБХБГазар
5 02/06 А/35 Хөрөнгө зарцуулах тухай СТСХэлтэс, ГХБХБГазар
6 02/06 А/36 Хөрөнгө зарцуулах тухай СТСХэлтэс, ГХБХБГазар
7 02/06 А/37 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ХОХБТХэлтэс, ГХБХБГазар
8 02/06 А/38 Аймгийн нөөцийн өвс, тэжээлийн үнийг хямдруулах тухай ОБГазар
9 02/06 А/39 Гамшгаас хамгаалах сургалт явуулах, бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах тухай АЗДТГазар, ОБГазар
10 02/06 А/40 Аймгийн аварга малчин, саальчин, тариаланч, фермер, хадланч”-аар шалгаруулах тухай АЗДТГазар
11 02/06 А/41 Улсын аварга малчны шагналын зардал гаргах тухай АЗДТГазар
12 02/06 А/42 Аймгийн аварга малчны шагналын зардал гаргах тухай АЗДТГазар
13 02/06 А/43 Ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэхэд зардал гаргах тухай АЗДТГазар
14 02/07 А/44 Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай НБХэлтэс, БСУГазар
15 02/07 А/45 Удирдах ажилтны зөвлөгөөнд зардал гаргах тухай АЗДТГазар
16 02/07 А/46 Аймгийн заан Д.Зундуйн нэрэмжит барилдаан болон жудо бөхийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд зардал гаргах тухай АЗДТГазар
17 02/07 А/47 Хөрөнгө зарцуулах тухай АЗДТГазар
18 02/08 А/48 Л.Баасанхүү, Х.Пүрэвдагва нарт хүндэтгэл үзүүлэхэд зардал гаргах тухай АЗДТГазар
19 02/08 А/49 Өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүэд шилжүүлэх тухай ГХБХБГазар, ЭБСумын засаг дарга
20 02/08 А/50 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай ГХБХБГазар, ЭБСумын засаг дарга
21 02/08 А/51 Гүйцэтгэлийн санхүүжилтэд захиалагчийг төлөөлж гарын үсэг зурах албан тушаалтан томилох тухай ХОХБТХэлтэс
22 02/09 А/52 Аймгийн “Алдарт уяач” цол олгох тухай АЗДТГазар
23 02/09 А/53 Аймгийн “Алдарт уяач” цол олгох тухай АЗДТГазар
  24 02/09 А/54 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Бүх сумын засаг дарга нар, МХГазар, ЦГазар, ХОХБТХэлтэс
25 02/12 А/55 Дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай ОНӨГазар
26 02/14 А/56 Үндэсний спортын их наадам зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай НБХэлтэс
27 02/14 А/57 “Мөсний шагайн” аварга шалгаруулах тэмцээнд зардал гаргах тухай АЗДТГазар 
28 02/14 А/58 Хурдан морины уралдааны талаар авах арга хэмжээний тухай
29 02/15 А/59 Дэмжлэг үзүүлэх тухай
30 02/15 А/60 Зардал гаргах тухай
31 02/19 А/61 Аймаг хөгжүүлэх сан байгуулж сангийн журам батлах тухай АЗДТГазар, СТСХэлтэс
32 02/20 А/62 Ажлын хэсэг байгуулах тухай НБХэлтэс, ХХҮГазар
33 02/20 А/63 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ХХААГазар, ОБГазар, Хашаат, Өгийнуур сумын засаг дарга
34 02/20 А/64 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай ХОХБТХэлтэс, БОАЖГазар
35 02/21 А/65 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ХОХБТХэлтэс, БОАЖГазар
36 02/26 А/66 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай ОНӨГазар
37 02/27 А/67 Иргэдэд буцалтгүй тусламж олгох тухай АЗДТГазар 
38 02/27 А/68 Эх орончдын өдөрт зориулсан гар бөмбөгийн тэмцээнд зардал гаргах тухай АЗДТГазар 
39 02/27 А/69 Ойн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай АЗДТГазар, Цэргийн штаб
40 02/27 А/70 Сургалт зохион байгуулах тухай АЗДТГазар, Цэргийн штаб, ТЗУХэлтэс, ЦГазар
41 02/27 А/71 Б.Бямбажавт дэмжлэг үзүүлэх тухай АЗДТГазар 
42 02/27 А/72 Ажлын хэсэг томилох тухай ХХААГазар, ОБГазар, Хашаат, Өгийнуур сумын засаг дарга
43 02/27 А/73 Сургалтын танхим тохижуулах тоног төхөөрөмж авахад зардал гаргах тухай СТСХэлтэс, ОБГазар
44 02/27 А/74 Гамшгаас хамгаалах аймгийн штаб байгуулах тухай Б.Цэрэннадмид
45 02/28 А/75 Хүүхдийн уралдаануудад зардал гаргах тухай АЗДТГазар 
46 02/28 А/76 Сонгон шалгаруулалт явуулах тухай