засаг даргын захирамж

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС 2016 ОНЫ 07,08,09 ДУГААР

САРУУДАД ГАРСАН ЗАХИРАМЖИЙН ТОЙМ

   
Дугаар Захирамжийн агуулга 07 сарын тойм Хяналт тавих буюу хэрэгжүүлэх хэлтэс, газар
а/299 Д. Доржсүрэнд буцалтгүй тусламж олгох тухай Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс
а/300 Хөрөнгө зарцуулах тухай Санхүү төрийн сангийн хэлтэс
а/301 Өвсний саравч, тэжээлийн агуулахын барилгын ажилд хяналт тавьж, ашиглалтанд хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай Хөгжлийн бодлогын хэлтэс
а/302 Ази, Европ /АСЕМ/-ын дээд түвшний 11дүгээр уулзалт зохион байгуулахтай холбогдуулан зардал гаргах тухай Нийтлэг үйлчилгээний газар
а/303 Зардал гаргах тухай /хэвлэл/ Хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгч
а/304 Хөрөнгө зарцуулах тухай Хөгжлийн бодлогын хэлтэс
а/305 Ахмадын хороонд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс
а/306 Захирамж хүчингүй болгох тухай Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
а/307 Зардал гаргах тухай (Улаанхад) Нийтлэг үйлчилгээ
а/308 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
а/309 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
а/310 Гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
а/311 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Хөгжлийн бодлогын хэлтэс
а/312 О. Чулуунцэцэг, Ү. Энхтөр, Ч. Гэрэлмаа нарт буцалтгүй тусламж олгох тухай Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс
а/313 Ч. Гажидмаа, М. Ганзориг нарт тэтгэлэг олгох тухай Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс
а/314 Эзэнгүй цогцос оршуулах зардал гаргах тухай Аймгийн ЗДТГ
а/315 Засаг даргын “Жуух бичиг”-ээр шагнах тухай Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс
а/316 Онцгой байдлын газарт тавилга, эд хогшил авахад зардал гаргах тухай Онцгой байдлын газар
а/317 Газар эзэмшүүлэх тухай Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
а/318 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
а/319 Орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх тухай Хөгжлийн бодлогын хэлтэс
а/320 Зардал гаргах тухай Аймгийн ЗДТГ
а/321 Өрхийн эмнэлгүүдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэр тухай Аймгийн ЗДТГ
а/322 Хөрөнгө гаргах тухай Аудитын газар
а/323 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Хөгжлийн бодлогын хэлтэс
а/324 Зардал гаргах тухай Аймгийн ЗДТГ
а/325 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
а/326 Зардал гаргах тухай Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
а/327 Газар өмчлүүлэх тухай Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
а/328 Гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
а/329 Зардал олгох тухай Аймгийн ЗДТГ
а/330 Зардал гаргах тухай Аймгийн ЗДТГ
а/331 Зам барилгын материалын зориулалтаар ашиглагдаж буй орд газрыг ашиглуулах тухай Байгаль орчин, Татварын хэлтэс
а/332 Баяр наадмын бай, шагналын зардал гаргах тухай Засаг Даргын зөвлөх
а/333 Зардал гаргах тухай Аймгийн ЗДТГ
а/334 Дэмжлэг үзүүлэх тухай Аймгийн ЗДТГ
а/335 Жуух хэвлүүлэх зардал гаргах тухай Аймгийн ЗДТГ
а/336 Баяр наадмын үйл ажиллагааны зардал гаргах тухай Аймгийн ЗДТГ
а/337 Аймгийн начин цол олгох тухай Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс
а/338 Аймгийн харцага цол олгох тухай Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс
а/339 Аймгийн заан цол олгох тухай Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс
а/340 Аймгийн арслан цол олгох тухай Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс
а/341 Аймгийн мэргэн цол олгох тухай Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс
а/342 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зөвлөл байгуулах тухай Аймгийн ЗДТГ
а/343 “Арын хангайн шигшмэл хурд IY” наадмыг товчлон зарлаж зохион байгуулах тухай Цагдаагийн газар, ОБГ, ХГБХХ, ХХААГ, ЭМГ
а/344 “Жуух бичиг”-ээр шагнах тухай Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс
а/345 “Жуух бичиг”-ээр шагнах тухай Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс
а/346 Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай ЭМГ, ОБГ, МХГ, ХХААГ
а/347 Хөрөнгө зарцуулах тухай Онцгой байдлын газар
а/348 “Жуух бичиг”-ээр шагнах тухай Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс
Дугаар Захирамжийн агуулга 08 сарын тойм Хяналт тавих буюу хэрэгжүүлэх хэлтэс, газар
а/349 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хэсэг байгуулах тухай Хөгжлийн бодлогын хэлтэс
а/350 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Хөгжлийн бодлогын хэлтэс
а/351 Шинээр гаргасан худгийг хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай Хөгжлийн бодлогын хэлтэс
а/352 Зардал гаргах тухай (засварын зардал) Цэргийн штаб
а/353 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
а/354 Баяр наадам зохион байгуулах тухай Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс
а/355 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай Хууль зүйн хэлтэс
а/356 “Жуух бичиг”-ээр шагнах тухай Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс
а/357 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай Санхүү төрийн сангийн хэлтэс
а/358 Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаалгах тухай Цэргийн штаб
а/359 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
а/360 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
а/361 Баяр наадам зохион байгуулах тухай Хөгжлийн бодлогын хэлтэс
а/362 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Хөгжлийн бодлогын хэлтэс
а/363 Зардал гаргах тухай Аймгийн ЗДТГ
а/364 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Аймгийн ЗДТГ
а/365 Хохирогчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай Байгаль орчин, аялал жуулчлал, газар
а/366 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай Хөгжлийн бодлогын хэлтэс
а/367 Зардал гаргах тухай Цэргийн штаб
а/368 Хорио цээрийн дэглэм цуцлах тухай Онцгой байдлын газар
а/369 Газрын зориулалт өөрчлөх тухай Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
а/370 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Хөгжлийн бодлогын хэлтэс
а/371 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Хөгжлийн бодлогын хэлтэс
а/372 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Санхүү төрийн сангийн хэлтэс
а/373 Нарантуяад буцалтгүй тусламж олгох тухай Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс
а/374 Мөрөн багийн цэцэрлэгийн барилгын ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай Санхүү төрийн сангийн хэлтэс
а/375 Б. Нямдаваад буцалтгүй тусламж олгох тухай Санхүү төрийн сангийн хэлтэс
а/376 Хэлэлцүүлэг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Хууль зүйн хэлтэс
а/377 Б. Анхтуяад буцалтгүй тусламж олгох тухай Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс
Дугаар Захирамжийн агуулга 09 сарын тойм Хяналт тавих буюу хэрэгжүүлэх хэлтэс, газар
а/378 Тамир кино театрын их засварын ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай 1
а/379 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2-4
а/380 Зардал гаргах тухай 5
а/381 Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх хязгаар тогтоох тухай 6
а/382 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 7-8
а/383 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 9-11
а/384 Сэргэлэнд буцалтгүй тусламж 12
а/385 Зардал гаргах тухай 13-14
а/386 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 15
а/387 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 16-17
а/388 Орон нутгийн хөгжлийн сан, орон нутгийн авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлд хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай 18-21
а/389 Халаалтын хугацаа тогтоох тухай 22
а/390 Орон нутгийн аймгийн газрын дүрэм бүтэц батлах тухай 23-27
а/391 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай 28-29
а/392 Өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай 30-31
а/393 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 32-33 
а/394 Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах зардал гаргах тухай 34-36
а/395 Мал хамгаалах сангийн орон тооны бус зөвхөн байгуулах тухай 37
а/396 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай 38-39
а/397 Засаг даргын жуух бичгээр шагнах тухай 40
а/398 Хүүхдийн төлөө орон нутгийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 41-42
а/399 Засаг даргын жуух бичгээр шагнах тухай 43-44
а/400 Засаг даргын жуух бичгээр шагнах тухай 45-46
а/401 Засаг даргын жуух бичгээр шагнах тухай 47-48
а/402 Тогтвортой хөгжлийн төлөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 49
а/403 Ахмадын өдөр тэмдэглэх, зардал гаргах тухай 50-51
а/404 Засаг даргын жуух бичгээр шагнах тухай 52-53
а/405 Ажлын хэсэг байгуулж, ажил хүлээлцэх тухай 54
а/406 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 55
а/407 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 56
а/408 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 57
а/409 УБХэлтсийн даргын ажил хүлээлцүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 58-60
а/410 Хорио цээрийн дэглэм сахиулах ажлын хэсэг томилох тухай 61
а/411 Тусгай зөвшөөрөл олгох шийдвэр гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухай 62