Эрүүл бүтээгдэхүүн экологийн цэвэр орчноос

байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2  байгал орчин тест  2   байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2   байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2   с с байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2 ё байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2   байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2   байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2   

Хорго, Тэрхийн байгалийн цогцолборт газрын бэлчээрийн менежментийг сайжруулна

KhorgoАрхангай аймгийн Тариат сумын төвд өнгөрсөн 16-17-ны өдрүүдэд Хорго, Тэрхийн цагаан нуурын байгалийн цогцолборт газрын (БЦГ)-ын бэлчээрийн менежментийн асуудлыг хэлэлцлээ.