Хорго, Тэрхийн байгалийн цогцолборт газрын бэлчээрийн менежментийг сайжруулна

KhorgoАрхангай аймгийн Тариат сумын төвд өнгөрсөн 16-17-ны өдрүүдэд Хорго, Тэрхийн цагаан нуурын байгалийн цогцолборт газрын (БЦГ)-ын бэлчээрийн менежментийн асуудлыг хэлэлцлээ.