Хүнд буян хийё гэвэл тархинд нь мэдлэг өг байгальд буян хийё гэвэл хэвлийд нь ус тогтоо

bulagБайгаль орчны газрын Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын 3 дугаар багийн нутаг Булган уулын зүүн суганд байрлалтай Жамганы булгийн эхийг хашин хамгааллаа.

Тохижуулсан Жамганы булгийг ХТҮГ, Эрдэнэбулган сумын БОХУБайцаагч, 3 дугаар багийн Засаг дарга нарт хүлээлгэн өглөө.

МЭДЭЭ БИЧСЭН МЭРГЭЖИЛТЭН М.ЦЭРЭНДОЛГОР

Эрүүл бүтээгдэхүүн экологийн цэвэр орчноос

байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2  байгал орчин тест  2   байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2   байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2   с с байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2 ё байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2   байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2   байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2 байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2  байгал орчин тест 2   

Хорго, Тэрхийн байгалийн цогцолборт газрын бэлчээрийн менежментийг сайжруулна

KhorgoАрхангай аймгийн Тариат сумын төвд өнгөрсөн 16-17-ны өдрүүдэд Хорго, Тэрхийн цагаан нуурын байгалийн цогцолборт газрын (БЦГ)-ын бэлчээрийн менежментийн асуудлыг хэлэлцлээ.